Wkrótce możliwa zgoda na pomoc publiczną dla elektroenergetyków

Jak informują nas przedstawiciele związków zawodowych ZE PAK Komisja Europejska jest na dobrej drodze, aby w najbliższym czasie dać „zielone światło” na pomoc publiczną dla branży energetycznej i węgla brunatnego, która ma kosztować budżet 1,3 mld zł. O stan rozmów mają pytać także przedstawiciele przyszłej koalicji rządzącej.

Publikacja: 27.11.2023 20:02

Farma wiatrowa Przykona należąca do Energi w pobliżu odkrywek ZE PAK - u

Farma wiatrowa Przykona należąca do Energi w pobliżu odkrywek ZE PAK - u

Foto: Bartłomiej Sawicki

Ustawa o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży górnictwa węgla brunatnego jest realizacją Umowy Społecznej dotyczącej sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Umowę społeczną zawarto 22 grudnia 2022 r., po 18-miesięcznych negocjacjach z interesariuszami społecznymi.

Ustawa przyjęta w sierpniu, określa zasady nabycia prawa do urlopu energetycznego, urlopu górniczego oraz jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników sektora elektroenergetycznego w okresie wyłączania jednostek wytwórczych oraz przez pracowników branży górnictwa węgla brunatnego w okresie systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego, w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce.Osłony socjalne obejmują na równych zasadach wszystkich pracowników sektora bez względu na akcjonariat pracodawcy – dotyczyć będą zatem nie tylko pracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa, ale także pracowników Grupy Kapitałowej Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin Szacuje się, iż łączna maksymalna liczba pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy potencjalnie objęci będą ustawą wyniesie ok. 23 000.

Warunkiem otrzymania środków z dotacji na urlopy energetyczne lub górnicze oraz odprawy jednorazowe będzie wyłączenie konwencjonalnej jednostki wytwórczej (bloku energetycznego) lub systemowa redukcja wydobycia węgla brunatnego. Proces ten uzależniony jest od rozwoju nowych źródeł energii i rozciągnięty – przez ustępujący rząd – w czasie do roku 2049, z okresem finansowania świadczeń socjalnych do dnia 31 grudnia 2053 r.

System wypłat świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych wynikający z ustawy stanowi pomoc publiczną i po przyjęciu ustawy został złożony do Komisji Europejskiej.

W proces ten zaangażowane były związki zawodowe m.in. kopalni i elektrowni ZE PAK, który chce zakończyć produkcję energii z węgla kamiennego w 2025 r. „Nasza współpraca z Komisją Europejską oraz stroną rządową była bardzo dobra. Udało się włączyć pod skrzydła tej ustawy także pracowników elektrowni i kopalni węgla brunatnego ZE PAK. Ustawa została przyjęta w sierpniu i została podpisana przez Prezydenta. Proces notyfikacyjny przechodzi bardzo szybko, a rozmowy są finalizowane. Liczymy, że uda się uzyskać zgodę Komisji Europejskiej jeszcze w tym roku” – mówi nam Alicja Messerszmidt, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno-Technicznych Kadra przy PAK KWB Konin.

Jak mówi, od urzędników z Brukseli, gdzie cyklicznie związki zawodowe ZE PAK biorą udział w konsultacjach, ma płynąć zadowolenie z formy współpracy ze stroną związkową. „Nie słyszymy także informacji o problemach w rozmowach z polskim rządem. Nadal trwa dialog, a Ministerstwo Aktywów Państwowych ma na bieżąco udzielać odpowiedzi. Komisja przekonuje nas, że wszystko idzie w dobrą stronę, aby zakończyć proces notyfikacyjny jak najszybciej" – mówi.

Pytana o interwencje ze strony posłów opozycji mówi, że dowiaduje się o tym z mediów. „Jesteśmy chętni i gotowi do rozmowy z każdym, ale nikt nie konsultował się z nami w tej sprawie" – dodaje przewodnicząca związku.

Jak słyszmy najbliższy wtorek w Brukseli odbędzie się spotkanie dotyczące notyfikacji ustawy o osłonach socjalnych dla górników i energetyków węgla brunatnego. Z Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej rozmawiać będzie m.in. Maciej Sytek, pełnomocnik marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. sprawiedliwej transformacji. Nieoficjalnie słyszymy, że we spotkaniu ma uczestniczyć także była premier Ewa Kopacz. 

Ustawa o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży górnictwa węgla brunatnego jest realizacją Umowy Społecznej dotyczącej sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Umowę społeczną zawarto 22 grudnia 2022 r., po 18-miesięcznych negocjacjach z interesariuszami społecznymi.

Ustawa przyjęta w sierpniu, określa zasady nabycia prawa do urlopu energetycznego, urlopu górniczego oraz jednorazowej odprawy pieniężnej przez pracowników sektora elektroenergetycznego w okresie wyłączania jednostek wytwórczych oraz przez pracowników branży górnictwa węgla brunatnego w okresie systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego, w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego w Polsce.Osłony socjalne obejmują na równych zasadach wszystkich pracowników sektora bez względu na akcjonariat pracodawcy – dotyczyć będą zatem nie tylko pracowników spółek z udziałem Skarbu Państwa, ale także pracowników Grupy Kapitałowej Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin Szacuje się, iż łączna maksymalna liczba pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, którzy potencjalnie objęci będą ustawą wyniesie ok. 23 000.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Elektroenergetyka
Inwestycje w bloki energetyczne w Polsce ze sporym poślizgiem
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Elektroenergetyka
Rząd pracuje na wydłużeniem życia starych elektrowni węglowych
Elektroenergetyka
Ukraina oszczędza prąd: urzędy bez klimatyzacji i mniej oświetlenia ulic
Elektroenergetyka
Dariusz Marzec: PGE chce przyspieszyć z OZE i liczy na szybkie wydzielenie węgla z energetyki
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Elektroenergetyka
Góra problemów w PGE
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży