Jak informuje Polska Grupa Energetyczna, szacowany wpływ rozporządzenia ministra klimatu i środowiska (wprowadzającego obniżkę dla gospodarstw domowych w kwocie 125,34 zł w br. wyniesie blisko ponad 290 mln zł. „PGE Obrót, w związku z rozporządzeniem MKiŚ dotyczącym kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, utworzy 291 mln zł rezerwy w sprawozdaniu finansowym za dziewięć miesięcy 2023 r., co obniży wynik EBITDA grupy kapitałowej PGE w tej samej kwocie” – informuje firma.

Wcześniej takie dane podały Tauron i Energa. Razem z PGE strata sięga 1,15 mld zł. Szacowany wpływ rozporządzenia ministra klimatu i środowiska (wprowadzającego obniżkę dla gospodarstw domowych w kwocie 125,34 zł w br.) na wynik EBITDA Energi w II półroczu 2023 r. wyniesie 320 mln zł, co przełoży się na obniżenie wyniku EBITDA grupy w tej samej wysokości. Kilkanaście dni temu Tauron przekazał, że wpływ rozporządzenia na wynik EBITDA spółek obrotu w II półroczu 2023 r. to 536 mln zł.

Czytaj więcej

Niższe koszty mrożenia cen energii

Rozporządzenie wprowadza mechanizm obniżenia kwoty zobowiązań gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach za 2023 r. Na podstawie rozporządzenia kwota rocznych płatności klienta z grupy taryfowej G11, który spełni jeden z warunków określonych w rozporządzeniu, z tytułu zakupu energii elektrycznej w 2023 r. zostanie obniżona o 125,34 zł.