Firma zainstalowała elektrownię słoneczną o mocy 24 kW, która stała się źródłem zasilania ukraińskiej jednostki. Jak wylicza agencja Unian wymieniono okablowanie elektryczne, grzejniki, kuchnie do gotowania, inwertery, zainstalowano baterie. Na zewnątrz zamontowano energooszczędne oświetlenie LED z czujnikami ruchu.

DTEK zainstalował też na potrzeby wojska akumulatory, które zapewniają zasilanie awaryjne w godzinach, gdy nie ma słońca lub jest ono niewystarczające do generowania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Cały zainstalowany sprzęt pozwala automatycznie, autonomicznie, bez interwencji specjalistów, obsługiwać oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, ładowanie akumulatorów, a także reguluje częstotliwość sieci.

Od początku wojny koncern DTEK RES przeznaczył ponad 500 mln hrywien na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy i ludności. W sumie wszystkie przedsiębiorstwa Achmetowa, jego fundacja charytatywna i klub piłkarski Szachtar przekazały Siłom Zbrojnym Ukrainy i programom humanitarnym 2,7 miliarda hrywien.