Zysk operacyjny wyniósł 8,06 mld CZK wobec 5,09 mld CZK straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął zaś 15,6 mld CZK wobec 11,7 mld CZK rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,52 mld CZK w II kw. 2022 r. wobec 49,18 mld CZK rok wcześniej. W I poł. 2022 r. spółka miała 33,63 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,43 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 130,52 mld CZK w porównaniu z 108,25 mld CZK rok wcześniej.

Wynik EBITDA za I półrocze sięgnął 59,3 mld CZK wobec 31,6 mld CZK rok wcześniej.

– Zysk operacyjny w I półroczu wyniósł 130,5 mld CZK, co oznacza wzrost o 21 proc. r/r. Bezprecedensowy wzrost EBITDA w segmencie produkcji został częściowo zniwelowany spadkiem wyników finansowych segmentu sprzedaży, na który negatywnie wpływa wzrost cen towarów. EBITDA ČEZ Prodej, korporacji sprzedającej energię elektryczną i gaz klientom końcowym, spadła rok do roku o 2,2 mld CZK, co wynikało z rosnących cen energii elektrycznej i gazu, a także z troski o nowych klientów, których ČEZ Prodej przejął od dostawców, którzy zawiedli w ubiegłym roku – komentuje spółka w komunikacie.

Patrząc na dane operacyjne, produkcja energii z istniejących źródeł odnawialnych i jądrowych w I półroczu wyniosła 16,8 TWh i wzrosła o 1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Produkcja ze źródeł węglowych i parowo-gazowych wyniosła 10 TWh i była niższa o 6 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, w szczególności z powodu niższej produkcji energii elektrycznej w elektrowni parowo-gazowej Počerady o 47 proc. Zużycie energii elektrycznej na terytorium dystrybucyjnym ČEZ Distribuce spadło o 4 proc. rok do roku, a po korekcie klimatycznej i kalendarzowej o 2 proc.

Czytaj więcej

Czeska elektrownia atomowa nie będzie zasilana paliwem z Rosji