W 2021 roku Tauron Dystrybucja wybudował 2 521 km nowych linii kablowych. W roku bieżącym planuje dodać do tego kolejne ok. 2 tys. km takich linii. Na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, wpływ ma również rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów, w tym odnawialnych źródeł energii oraz budowa nowych powiązań sieciowych.

Oznacza to, że po uwzględnieniu kosztów utrzymania linii i wieloletniego eksploatowania majątku, linie kablowe są na podobnym poziomie kosztowym, co linie napowietrzne. Ponadto w ich przypadku mniejsze są zakresy koniecznych wycinek zieleni oraz koszty usuwania awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz ponoszonych opłat. Do niedawna budowa linii napowietrznych była niemal dwukrotnie tańsza.

W pierwszej kolejności prowadzone są przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych, sadów i zasilających duże liczby klientów. Prowadzona jest stopniowa i równomierna przebudowa sieci na całym obszarze działania spółki. – Skablowanie sieci to temat ważny dla wszystkich operatorów, przypomniały o tym ostatnie wichury. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze wybór konkretnych działań inwestycyjnych jest wypadkową wyboru priorytetów i możliwości pozyskania źródeł finasowania – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja. – Skablowanie to jeden z ważniejszych tematów dla obszaru dystrybucji. Pozostałe i bardzo aktualne, to odtworzenie wyeksploatowanego majątku, przyłączanie nowych klientów, zwiększenie elastyczności sieci, jej automatyzacja, dostosowanie sieci do współpracy z bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem OZE oraz montaż liczników AMI na masową skalę – dodaje Zasina.