Zgodnie z treścią raportu, akcje miałyby został objęte w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Ten ruch ma zagwarantować utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki na dotychczasowym poziomie.

W przypadku objęcia akcji w liczbie minimalnej wkład Skarbu Państwa wyniesie 1,83 mld zł, a przy objęciu liczby maksymalnej sięgnie 3,2 mld zł.

W przypadku podjęcia decyzji o objęciu akcji, Prezes Rady Ministrów reprezentujący Skarb Państwa ma zawrzeć z PGE umowę inwestycyjną regulującą zasady dysponowania przekazanymi środkami.

PGE przekazała we wtorek o rozpoczęciu procesu dokapitalizowania spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji. Grupa chce przeprowadzić emisję akcji i pozyskać w ten sposób od inwestorów środki o szacunkowej wartości ok. 3,2 mld zł.