Koszt inwestycji wraz z przyłączem to 82 mln złotych. Projekt realizuje Fortum we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Wrocławski system ciepłowniczy oparty jest w 100 proc. na spalaniu węgla i wymaga fundamentalnych zmian w kierunku dekarbonizacji. Jednym z elementów ma być wykorzystanie ciepła odpadowego. Takie ciepło powstaje w procesach produkcyjnych i w serwerowniach. Można je także odzyskiwać ze ścieków miejskich.

„Rozpoczynamy inwestycję w największą systemową pompę ciepła w Polsce. Nowe źródło zasili sieć ciepłowniczą we Wrocławiu. To pierwszy krok w kierunku zazieleniania ciepła dla miasta. Inwestycja obejmuje budowę pompy ciepła o mocy 12,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, co umożliwi pozyskiwanie ekologicznego ciepła ze ścieków komunalnych i deszczowych głównie z centralnej i południowej części Wrocławia” – mówi Piotr Górnik, prezes Fortum.

Fortum podkreśla, że dzięki zastosowaniu pompy ciepła zasilanej energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii możliwe będzie zmniejszenie produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem węgla o 364 tysiące GJ rocznie. Dzięki temu każdego roku unikniemy emisji niemal 35 tysięcy ton CO2 oraz innych szkodliwych substancji - SO2, NOx i pyłów.

Wrompa – bo taką nazwę będzie nosić wrocławska pompa – zostanie zbudowana na terenie przepompowni ścieków Port Południe. Inwestycja rozpocznie się w styczniu 2022 roku od budowy przyłącza. W styczniu 2023 r., planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Zgodnie z harmonogramem uruchomienie inwestycji nastąpi w kwietniu 2024 r. Wartość zadania to 82 mln złotych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie 18 mln złotych oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 3 mln złotych.

Podobne instalacje systemowych pomp ciepła działają w Norwegii w Oslo oraz w Finlandii w Espoo.