Zgodnie z wyliczeniami spółki, której taryfy nie podlegają zatwierdzeniu przez regulatora rynku, średnia szacowana podwyżka rachunków za świadczoną przez E.ON Polska kompleksową usługę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie 23 proc. – W obecnej sytuacji na rynku energii elektrycznej E.ON Polska jest zmuszona podnieść ceny sprzedaży energii elektrycznej. Dzieje się to w wyniku obserwowanego od początku 2021 roku drastycznego wzrostu kosztów zakupu energii na rynkach hurtowych i rosnących kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla – podkreśla spółka. Największy wpływ na podwyżki mają rosnące taryfy za sprzedaż samej energii elektrycznej, która wzrosła o 33,2 proc.

Przykładowo dla gospodarstwa domowego, dla którego E.ON Polska świadczy usługę kompleksową w grupie taryfowej G11, zużywającego na swoje potrzeby 1,6 MWh energii elektrycznej rocznie, wzrost należności na rachunku wyniesie szacunkowo około 24 zł brutto miesięcznie.

E.ON Polska opublikował już taryfy uwzględniające przepisy tzw. „tarczy antyinflacyjnej”. – Pracujemy nad wdrożeniem tych cen i stawek do rozliczeń dla poszczególnych Klientów – podkreśla spółka. Dla przykładu cena energii elektrycznej od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r. w grupie taryfowej G11 wyniesie 0,4563 zł brutto za kWh, a stawka opłaty handlowej w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym wyniesie 8,19 zł brutto miesięcznie.