Kolejna odsłona sporu Arcusa z Energą – pozew na 174 mln zł

materiały prasowe

Arcus oraz jej spółka zależna T-matic Systems złożyły pozew przeciwko Enerdze Operator o 174,11 mln zł odszkodowania.

To wyliczone przez spółki straty związane z kontraktami zawartymi w latach 2011-2013 na dostawy tzw. inteligentnych liczników energii dla zależnej od gdańskiej grupy spółki dystrybucyjnej.

Energa i Arcus od lat pozostają w konflikcie. Dlatego pozew formułuje zarzuty przypisujące Enerdze odpowiedzialność w odniesieniu do negatywnych następstw działań i zaniechań związanych z powstaniem, eskalacją i przeciąganiem sporu.

W ocenie Arcusa i T-matic bezzasadne i bezprawne żądania Energi (jako zamawiającego) dotyczące zapłaty znaczących kwot w ramach roszczeń związanych z wykonaniem umów, w tym naliczenie kar umownych, a także brak uregulowania przez energetyczny koncern należności związanych z wykonanymi pracami, miały negatywny wpływ na działalność powodów.

Spółki przypisują Enerdze bezpośrednią i wyłączną winę za pogorszenie się ich sytuacji finansowej oraz utratę środków w kwocie dochodzonej.

– W szczególności bezzasadne naliczenie kar umownych w wysokości rażąco niesłusznej (niesprawiedliwej), przy jednoczesnej świadomości konieczności uczynienia przez Emitenta z ww. informacji faktu publicznie znanego (w związku z obowiązkiem raportowania) mogło być uznane za działanie uchybiające panującym w obrocie gospodarczym zasadom lojalności oraz uczciwości, a także nadużycie prawa w związku z zaistniałą sprzecznością z zasadami współżycia społecznego – czytamy w komunikacie.

Mogą Ci się również spodobać

Rośnie eksport ropy z USA, nafciarze zwiększają produkcję

W minionym roku Amerykanie eksportowali 2 mln baryłek ropy dziennie. To niemal podwojenie eksportu ...

Bruksela: Polska nie musi notyfikować ustawy o energii

– Jeżeli Polska oceni, że nowa ustawa nie wiąże się z pomocą państwa, wówczas ...

Łotwa liczy na polski prąd

Bez drugiego mostu energetycznego Polska-Litwa, republikom nadbałtyckim trudno będzie uniezależnić się od prądu z ...

Unimot sprzedaje więcej prądu

Zależna firma Tradea podwoiła w ostatnim roku liczbę swoich klientów i zapowiada dalsze  wzrosty. ...

Polsko-ukraińskie gazowe wespół w zespół

Jeżeli powstanie Nord Stream-2, to Ukraina straci rocznie 3 mld dolarów dochodów z tranzytu ...

Przedsiębiorstwa naftowe mocno tną wydatki inwestycyjne

Łączne straty pięciu największych „niezależnych” naftowych koncernów USA sięgnęły w minionym roku 14 mld ...