Bogdanka poinformowała w raporcie giełdowym, że w związku z istotną zmianą sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym w 2022 r. postanowiła zweryfikować podstawowe założenia "Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.)", przyjętej w grudniu 2020 r. "Jednym z podstawowych założeń obowiązującej strategii […] było zwiększenie liczby produktów dzięki selektywnemu wydobyciu węgla (typ 34). W związku z wynikami przeprowadzonych badań, wskazujących na niewielką ilość węgla typu 34, w przebadanych próbkach jak również wzmożony popyt na węgiel energetyczny, spółka postanawia odstąpić od ww. założenia celem maksymalizacji produkcji jej podstawowego produktu. Odstąpienie od selektywnego wybierania węgla w złożu, pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po roku 2026 o ok. 10 proc. w stosunku do średnich wielkości przedstawionych w obowiązującej strategii" – czytamy w komunikacie.

Spółka prowadzi także prace nad kompleksową aktualizacją strategii, w ramach której rewizji podlegać mogą również inne jej elementy takie, jak baza zasobowa, plany rozwojowe a także inicjatywy strategiczne w tym obejmujące poszukiwanie możliwości inwestycyjnych spoza głównego przedmiotu działalności spółki.

Jak wynika z danych na 2021 r. Bogdanka miała 23,1 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.