Pierwsze dodatki inflacyjne zostały wypłacone w lipcu. Jednorazowy dodatek wyniesie nawet 6400 zł brutto. Zarząd PGG zobowiązał się, że wypłaci jeszcze jedną wypłatę takiego dodatku, a jego wielkość zostanie ustalona w listopadzie.

Zgodnie z treścią dokumentu do piątku 6400 zł brutto trafi do osób zatrudnionych pod ziemią. Mniejszą kwotę bo 5200 zł otrzymają pracownicy zakładów mechanicznej przeróbki węgla, Zakładu Informatyki i Telekomunikacji czy Remontowo-Produkcyjnego. 4000 zł otrzymają zatrudnieni w Zakładzie Elektrociepłowni - z wyłączeniem stanowisk administracyjnych.

Czytaj więcej

Rząd na nowo mebluje hurtowy rynek energii. Radykalne zmiany

Nagroda wypłacana jest z związku z podjęciem przez pracowników pracy we wszystkie dni wolne od obowiązku jej świadczenia. Wypłaty w PGG to efekt porozumienia z lipca. Wówczas związkowcy zakończyli prowadzony protest, kiedy zarząd spółki zgodził się na wypłatę świadczeń w tej samej wysokości. Zgodnie z porozumieniem górnicy otrzymają również „jednorazowe” rekompensaty za ostatni kwartał tego roku.