– Dotychczasowa działalność Spółki JSW Innowacje została poddana ocenie, w wyniku której postanowiliśmy zmienić profil jej działalności. Powstała na bazie spółki JSW Innowacje - spółka JSW Nowe Projekty - będzie zajmować się projektami dotyczącymi OZE, gospodarki obiegu zamkniętego oraz rozwoju gospodarki wodorowej. Innowacyjna działalność została ograniczona do projektów związanych z podstawową działalnością Spółki i będzie realizowana w Biurze Rozwoju, Innowacji i Informatyzacji JSW – powiedział Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Spółka macierzysta - JSW - w związku z wdrożeniem nowej Strategii dokonała przeglądu działalności spółek Grupy Kapitałowej JSW. Spółka JSW Innowacje również została poddana temu przeglądowi, w wyniku czego rekomendowano dokonanie głębokich zmian w dotychczasowym modelu biznesowym i strukturze korporacyjnej. Postanowiono m.in. uporządkować sytuację majątkową i strukturę wewnętrzną oraz zredefiniować model biznesowy.

Czytaj więcej

Ceny prądu biją rekordy. Jedni tracą na produkcji z węgla, inni zarabiają

W czerwcowej rozmowie z „Parkietem”, prezes Cudny mówił już wówczas o nowej roli spółki, której obszar innowacyjny wejdzie w struktury JSW i swoje działania będzie koncertował w obszarze zielonej energetyki. – Potrzebujemy silnej komórki badowczo-rozwojowej, która będzie wspierała realizację strategii spółki i podejmie wyzwania w szeroko rozumianej tematyce ekologicznej związanej z naszą podstawową działalnością – mówił wówczas prezes JSW.