Z przyjętej ustawy przez Sejm wykreślono zapisy o prawie bankowym. Na tych zapisach zależało ministerstwo finansów, które „przy okazji” chciało załatać lukę w innymi prawie bankowym i wzmocnić Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina z Koalicji Obywatelskiej argumentował, że poprawki senackie zmierzają w stronę rozszerzenia dodatków węglowego na wszystkich, którzy wykorzystują inne paliwa do ogrzewania. – Te 3 tys. zł dodatku należało się nie tylko tym, którzy ogrzewają swój dom węglem, ale także wszystkim innym gospodarstwom domowym – mówił przed głosowaniem Kleina. Nie ujęto jednak w propozycji Senatorów progu dochodowego. Poprawki wprowadzają dopłatę dla wszystkich użytkowników proponując obniżenie VAT dla oleju opałowego, peletu i gazu LPG do ogrzewania.

Czytaj więcej

Senatorowie upierają się przy dodatku na ogrzewanie dla każdego. Głosowanie jutro

Za nowelą ustawy wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 98 senatorów, przeciw był jeden senator, jeden wstrzymał się od głosu. O tych poprawkach zdecydują posłowie na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w piątek, 5 sierpnia.

Dodatek węglowy ma być wypłacany jednorazowo i przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin na składanie wniosków do gmin o wypłatę dodatku węglowego będzie upływał 30 listopada br.

W ustawie ujęto także gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup przez ciepłownie do węgla. Takie gwarancje dotyczą do 20 mln zł na każdą z ciepłowni.