Rafako i PBG podpisały umowę warunkowej sprzedaży akcji i udziałów z MS Galleon AG, za 28,5 mln zł. Rafako zawarło z inwestorem umowę inwestycyjną. Cena za pakiet akcji, pokrywający 26 proc. udziału w kapitale giełdowej spółki, została ustalona na 28,45 mln zł, czyli 0,67 zł za akcję.

W odpowiedzi na tę informację kurs Rafako rósł jednak po paru chwilach kurs już spadał o 6 proc. Nie mniej patrząc na ostatnie 5 dni, wartość walorów Rafako wzrosła o ponad 20 proc.

Zobowiązanie inwestora do nabycia akcji PBG i Multaros zostało uzależnione od spełnienia się określonych warunków zawieszających, m.in.: otrzymania przez inwestora zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Rafako oraz zamknięcia proces inwestycyjnych w tym m.in. doprowadzenia przez Rafako do ponownej synchronizacji bloku po zakończonym postoju w Elektrowni Jaworzno czy dokonania przez Rafako rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Gaz-System. Wszystkie warunki zawieszające, których właściwe strony się nie zrzekną, powinny zostać spełnione do 30 czerwca 2022 roku, podkreślono. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki.

Czytaj więcej

Tauron i Rafako chcą wydłużyć żywotność wysłużonych elektrowni