Nieoficjalnie: Jest porozumienie w sprawie Turowa

Jest porozumienie kończące spór polsko – czeski. Negocjatorzy porozumieli się w sprawie kopalni Turów. Sygnalizuje to zapowiedź konferencji premierów obu krajów w Pradze. To właśnie premierzy mieli podpisać porozumienie między oboma rządami. Ma to stać się dzisiaj.

Publikacja: 03.02.2022 10:04

Kopalnia Turów

Kopalnia Turów

Foto: Bloomberg

Jak wynika z informacji dotyczących procesu legislacyjnego polski rząd w trybie obiegowym przyjął treść porozumienia, nad którym od miesięcy pracowały ministerstwa środowiska obu krajów. W styczniu przygotowano treść porozumienia, na który mieli się zgodzi obaj premierzy. Premier Mateusz Morawiecki jest w drodze do Pragi. – Na godz. 13 zaplanowano konferencję prasową szefów rządów Polski i Czech. To potwierdza, że porozumienie udało się osiągnąć.

W środę wieczorem polski rząd – jak wynika z nieoficjalnych informacji - przyjął treść porozumienia. Jeszcze wczoraj trwały rozmowy obu rządów. W ostatnich dniach trwały rozmowy i uzgodnienia między polskimi i czeskimi zespołami ws. wypracowania umowy dotyczącej funkcjonowania kopalni Turów. Umowę muszą parafować oba rządy. Ministerstwo klimatu i środowiska, które prowadziło te rozmowy nie potwierdziło jeszcze tych doniesień.

Projekt umowy za którym optował czeski rząd, zakłada rekompensatę dla Pragi w wysokości 50 mln euro za szkody spowodowane w wyniku działalność kopalni. Polska oferował 40 mln euro. Spór toczył się również o czeskie żądanie dziesięcioletniego nadzoru sądowego. Polska mówi o dwóch latach. Nie wiemy jaki osiągnięto ostatecznie kompromis.

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego "Turów" rozpoczęły się w maju 2021 roku. W lutym czeska strona wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. TSUE domaga się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia do czasu rozstrzygnięcia postępowania. 20 września TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklaruje, że płacić kary nie zamierza. Opinia rzecznika generalnego Trybunału ma zostać ogłoszona 3 lutego.

Czytaj więcej

Rzecznik generalny TSUE ws. Turowa: Polska naruszyła prawo UE

Rzecznik generalny Priit Pikamäe TSUE przedłożonej opinii przed wyrokiem powiedział, że Polska przedłużając o sześć lat termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego w kopalni Turów bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, naruszyła prawo UE. -. W zakresie, w jakim polskie uregulowanie skutkuje całkowitym i definitywnym wyłączeniem z obowiązku dokonania (…) „oceny oddziaływania na środowisko” wszystkich kopalni, bez należytego uwzględnienia swoistych cech charakterystycznych każdego przedsięwzięcia mogących mieć znaczące skutki dla środowiska, należy uznać je za niezgodne z wymogami wynikającymi z dyrektywy OOŚ – czytamy w opinii.

Węgiel
Porządki kadrowe w Bogdance. Nowa rada nadzorcza odwołała zarząd
Węgiel
Pożary dławią wydobycie JSW. Spółka podała dane produkcyjne
Węgiel
Minister przemysłu Marzena Czarnecka o planie rządu na górnictwo
Węgiel
Do węglowej spółki PGE wraca jej dawny prezes
Węgiel
Państwowe spółki z zakazem importu węgla. Normy zapasów przekraczają 200 proc.