Rada Ministrów zajmuje się obecnie uchwałą dotyczącą wykonania postanowienia TSUE w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Projekt uchwały rządu trafił do konsultacji międzyresortowych w poniedziałek popołudniu. Tempo procedowania nad dokumentem jest ekspresowe - ministerstwa na przedstawienie uwag otrzymały jedynie kilka minut.

Onet dotarł do treści projektu, z którego wynika, że rząd zgodził się zapłacić 200 mln zł kary za kopalnię Turów. Obowiązek wykonania zapłaty nie spadnie jednak na Ministerstwo Klimatu, prowadzące negocjacje ze stroną czeską, lecz na Resort Aktywów Państwowych kontrolowany przez Jacka Sasina.

„Rada Ministrów zobowiązuje Ministra Aktywów Państwowych do wykonania postanowienia Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 września 2021 w sprawie C-121/21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” - napisano w projekcie uchwały.

Jak donosi Onet, decyzja wywołała spór w obozie rządzącym, przez co konsultacje utknęły w miejscu i projekt uchwały będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu rządu we wtorek.

Szef KPRM Michał Dworczyk napisał w uzasadnieniu do projektu: „Wydane w dniu 20 września 2021 r. postanowienie Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-121/21 mającej za przedmiot wniosek o zastosowanie, na podstawie art. 279 TFUE, środka tymczasowego, który został złożony w dniu 7 czerwca 2021 r. przez Republikę Czeską, wymaga wykonania. Wniosek ten został złożony w ramach wniesionej na podstawie art. 259 TFUE skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wniesionej przez Republikę Czeską w dniu 26 lutego 2021 r. Niniejszą chwałą Rada Ministrów zobowiązuje do wykonania postanowienia Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 września 2021 r. w sprawie C-121/21 Ministra Aktywów Państwowych”.