Szyba Quantum Glass to pierwsze na świecie rozwiązanie, w którym pozornie zwykła szyba, oprócz podstawowej funkcji, jaką jest izolacja od czynników zewnętrznych (temperatura, hałas) przy jednoczesnym zapewnieniu doświetlenia wnętrz budynków, stanowi element generujący ekologiczną, darmową energię ze słońca. Działa jak filtr, przepuszczając promieniowanie świetlne w długości widzialnej, a niekorzystne UV oraz podczerwień zamieniane są na energię elektryczną. Dzięki temu szyby posiadają bardzo dobre parametry transmisji światła, generują darmową energię i ograniczają niekorzystne zjawiska: nagrzewanie się pomieszczeń i przedostawanie się promieniowania UV. Unikalne właściwości szyby to zasługa wspomnianych już kropek kwantowych, czyli półprzewodników o rozmiarach od kilku do kilkunastu nanometrów. Są one w stanie pochłaniać i emitować falę elektromagnetyczną w ustalonym zakresie. To pozwala im zamieniać promieniowanie słoneczne w energię elektryczną.

Realizując projekty B+R, spółka planuje rozwój kolejnych produktów „nowej ery kwantowej” m.in. poprzez wspólną z Pilkington Automotive tzw. komercjalizację szyb fotowoltaicznych z powłokami kwantowymi dla branży automotive. Pracuje też nad tzw. ogniwem tandemowym wysokiej sprawności, zakładającym połączenie technologii kwantowej z krzemem. Projekt otrzymał grant z Unii Europejskiej.

ML System zatrudnia ponad dwieście osób. Dysponuje 12 patentami, a 5 jego zgłoszeń czeka na rozpatrzenie. —kmk