Firmy dostaną kolejną pomoc. Czeka ponad 5 mld złotych

Branża energochłonna otrzyma kolejną pomoc w związku z wysokimi cenami energii i gazu. Skorzystać może nawet 3 tys. firm, dla których przeznaczone będzie 5,5 mld zł.

Publikacja: 25.10.2023 13:48

Firmy dostaną kolejną pomoc

Firmy dostaną kolejną pomoc

Foto: Adobe Stock

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nabór wniosków do programu "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku". Budżet wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji dla przedsiębiorców to 5,5 mld zł.

Czytaj więcej

Rząd ponownie pomoże energochłonnym, ale nie tak, jak chciała tego branża

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. „Jest on zgodny z unijnym prawodawstwem - bazuje w tej kwestii na opublikowanych w marcu br. przez Komisję Europejską 'Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy'" - podkreśla Fundusz.

Do udziału w programie uprawnionych jest około 3 tys. firm prowadzących działalność w Polsce. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

Na pomoc podstawową może liczyć każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze wydobywczym i przetwórstwa przemysłowego, który m.in. poniósł łączne koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. stanowiące nie mniej niż 3 proc. jego wartości produkcji sprzedanej. A ponadto w ostatnim zamkniętym roku obrotowym prowadził przeważającą działalność, rozumianą jako osiągnięcie łącznie co najmniej 50 proc. przychodu w jednej lub wielu podklasach PKD, zawierających się w sekcjach B lub C

Czytaj więcej

Miliardy za emisję CO2 poszły na łatanie budżetu

Program przewiduje, że zwiększoną pomoc mogą uzyskać te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności oraz w ostatnim zamkniętym roku obrotowym osiągnęły łącznie co najmniej 50 proc. przychodu w jednej lub łącznie kilku podklasach PKD lub kodach PRODCOM, znajdujących się na listach w części XVI programu. Dodatkowym wymogiem jest to, aby w okresie do 31 marca 2024 r. (wraz z wnioskiem o rozliczenie pomocy) przedsiębiorca przedstawił operatorowi programu plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nabór wniosków do programu "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku". Budżet wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji dla przedsiębiorców to 5,5 mld zł.

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. „Jest on zgodny z unijnym prawodawstwem - bazuje w tej kwestii na opublikowanych w marcu br. przez Komisję Europejską 'Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy'" - podkreśla Fundusz.

Transformacja Energetyczna
Unijna reforma rynku energii pozwoli Polsce dłużej spalać węgiel
Transformacja Energetyczna
Sztokholm zakaże wjazdu dieslom i autom na benzynę. Zielone światło dla elektryków
Transformacja Energetyczna
Transformacja energetyczna: Rząd nie ma strategii i narzędzi
Transformacja Energetyczna
Marcin Wasilewski, EIT InnoEnergy: Rynek potrzebuje transformacji
Transformacja Energetyczna
Koalicja Obywatelska proponuje rewolucję na sieciach dystrybucyjnych
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości