Firmy dostaną kolejną pomoc. Czeka ponad 5 mld złotych

Branża energochłonna otrzyma kolejną pomoc w związku z wysokimi cenami energii i gazu. Skorzystać może nawet 3 tys. firm, dla których przeznaczone będzie 5,5 mld zł.

Publikacja: 25.10.2023 13:48

Firmy dostaną kolejną pomoc

Firmy dostaną kolejną pomoc

Foto: Adobe Stock

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nabór wniosków do programu "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku". Budżet wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji dla przedsiębiorców to 5,5 mld zł.

Czytaj więcej

Rząd ponownie pomoże energochłonnym, ale nie tak, jak chciała tego branża

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. „Jest on zgodny z unijnym prawodawstwem - bazuje w tej kwestii na opublikowanych w marcu br. przez Komisję Europejską 'Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy'" - podkreśla Fundusz.

Do udziału w programie uprawnionych jest około 3 tys. firm prowadzących działalność w Polsce. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

Na pomoc podstawową może liczyć każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze wydobywczym i przetwórstwa przemysłowego, który m.in. poniósł łączne koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. stanowiące nie mniej niż 3 proc. jego wartości produkcji sprzedanej. A ponadto w ostatnim zamkniętym roku obrotowym prowadził przeważającą działalność, rozumianą jako osiągnięcie łącznie co najmniej 50 proc. przychodu w jednej lub wielu podklasach PKD, zawierających się w sekcjach B lub C

Czytaj więcej

Miliardy za emisję CO2 poszły na łatanie budżetu

Program przewiduje, że zwiększoną pomoc mogą uzyskać te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności oraz w ostatnim zamkniętym roku obrotowym osiągnęły łącznie co najmniej 50 proc. przychodu w jednej lub łącznie kilku podklasach PKD lub kodach PRODCOM, znajdujących się na listach w części XVI programu. Dodatkowym wymogiem jest to, aby w okresie do 31 marca 2024 r. (wraz z wnioskiem o rozliczenie pomocy) przedsiębiorca przedstawił operatorowi programu plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nabór wniosków do programu "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku". Budżet wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji dla przedsiębiorców to 5,5 mld zł.

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. „Jest on zgodny z unijnym prawodawstwem - bazuje w tej kwestii na opublikowanych w marcu br. przez Komisję Europejską 'Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy'" - podkreśla Fundusz.

Transformacja Energetyczna
Normy emisyjne dla budynków przyjęte. UE zapewnia o swobodzie wyboru narzędzi
Transformacja Energetyczna
Czyste Powietrze nadal z zaległościami. Resort przyznaje się do opóźnień
Transformacja Energetyczna
Polacy chcą transformacji energetycznej, ale nie za swoje pieniądze
Transformacja Energetyczna
Dekarbonizacja firm. Polski przemysł obrał strategię wypierania
Transformacja Energetyczna
Coraz mniej firm wierzy w neutralność klimatyczną w 2050 roku