E-mobilność w centrum uwagi

NFOŚiGW wspiera rozwój elektromobilności poprzez programy ukierunkowane na transport publiczny, indywidualny oraz na infrastrukturę ładowania.

Publikacja: 05.04.2024 09:00

W rozwoju transportu zeroemisyjnego w gminach pomaga m.in. program „Zielony Transport Publiczny”

W rozwoju transportu zeroemisyjnego w gminach pomaga m.in. program „Zielony Transport Publiczny”

Foto: AdobeStock

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), działając na rzecz ochrony powietrza i klimatu, realizuje szereg programów zachęcających do wykorzystywania w transporcie pojazdów zeroemisyjnych. Fundusz w tym obszarze jest aktywny na czterech płaszczyznach: zeroemisyjny transport publiczny, zeroemisyjne samochody, infrastruktura do ładowania/tankowania zeroemisyjnych pojazdów oraz edukacja w zakresie elektromobilności.

Fundusz prowadzi np. program priorytetowy „Zielony Transport Publiczny” (ZTP), którego celem jest dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania energii i paliw emisyjnych w transporcie. Budżet programu wynosi 1,2 mld zł.

Dzięki finansowaniu w ramach ZTP transport publiczny w Polsce zostanie wzbogacony o ok. 760 nowych pojazdów. Pozwoli to na zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 18 416 Mg/rok, ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,052 Mg/rok oraz ograniczenie emisji tlenków azotu o 13,611 Mg/rok.

Program ma szczególne znaczenie rozwojowe dla mniejszych ośrodków, gdzie skala inwestycji infrastrukturalnych oraz mobilność mieszkańców nie jest tak dynamiczna jak w aglomeracjach. Wspiera więc także zmniejszanie problemu wykluczenia transportowego, które według różnych szacunków może dotykać od 11 do nawet 15 mln Polaków.

Realizacja programu wpisuje się w rządową politykę energetyczną Polski do 2040 r., według której już od 2025 r. każdy przetarg na autobus w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców powinien dotyczyć wyłącznie pojazdów zero- i niskoemisyjnych (elektrycznych i wodorowych).

W ramach ZTP dofinansowywana jest także modernizacja i/lub budowa infrastruktury przeznaczonej wyłącznie do obsługi transportu publicznego, pozwalającej na obsługę i użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym punktów ładowania lub tankowania wodoru, wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą, albo sieci trakcyjnej.

W obszarze zeroemisyjnych samochodów NFOŚiGW prowadzi program „Mój elektryk” obejmujący dopłaty do aut elektrycznych. Celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, a także przedsiębiorstw i instytucji (np. fundacji, spółdzielni czy rolników). Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie prowadzony do końca 2025 roku. W styczniu br. budżet programu został zwiększony z 800 mln zł do 900 mln zł.

W obszarze infrastruktury NFOŚiGW realizuje także „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Budżet programu sięga 870 mln zł dla bezzwrotnych form dofinansowania. W ubiegłym roku zakończono drugi nabór wniosków.

Artykuł powstał w ramach dodatku specjalnego „Rzeczpospolitej” - 35 lat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem dodatku jest:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), działając na rzecz ochrony powietrza i klimatu, realizuje szereg programów zachęcających do wykorzystywania w transporcie pojazdów zeroemisyjnych. Fundusz w tym obszarze jest aktywny na czterech płaszczyznach: zeroemisyjny transport publiczny, zeroemisyjne samochody, infrastruktura do ładowania/tankowania zeroemisyjnych pojazdów oraz edukacja w zakresie elektromobilności.

Fundusz prowadzi np. program priorytetowy „Zielony Transport Publiczny” (ZTP), którego celem jest dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania energii i paliw emisyjnych w transporcie. Budżet programu wynosi 1,2 mld zł.

Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Surowce i Paliwa
Amerykańscy nafciarze za Bidena prosperują. Ale przyszłość widzą w Trumpie
Surowce i Paliwa
Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy
Surowce i Paliwa
Rosyjski eksport paliw jak w pandemii. Coraz więcej uszkodzonych rafinerii