Popularność przebiła oczekiwania

Program „Mój Prąd”, wspierający rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, okazał się prawdziwym przebojem.

Publikacja: 05.04.2024 09:00

„Mój Prąd” wsparł już instalacje o łącznej mocy ok. 3 mln kW

„Mój Prąd” wsparł już instalacje o łącznej mocy ok. 3 mln kW

Foto: Adobestock

Celem prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu „Mój Prąd” jest zwiększenie w Polsce produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Program, którego realizacja zaplanowana została na lata 2019–2025, skierowany jest do odbiorców indywidualnych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazujących do sieci energetycznej, tzw. prosumentów.

„Mój Prąd” ukierunkowany jest na zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost jej autokonsumpcji przez prosumentów poprzez magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub magazyny ciepła) oraz na wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

Dzięki realizacji programu zwiększył się poziom wykorzystania rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych – również na terenach słabiej zurbanizowanych. Zagwarantowane na ten cel środki zaowocowały wzrostem efektywności energetycznej gospodarstw domowych – co przełożyło się nie tylko na oszczędności finansowe, ale też na korzyści dla środowiska (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym dwutlenku węgla.

Dotychczas miało miejsce pięć edycji programu. Wszystkie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem beneficjentów. W pierwszych trzech (2019–2021) można było ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy 2–10 kW) przez prosumentów rozliczających się z energii elektrycznej w systemie net metering. W edycji IV (2022/2023) zakres ten rozszerzono o magazyny energii, magazyny ciepła, systemy zarządzania energią EMS/HEMS, a dofinansowanie przeznaczone było dla prosumentów rozliczających się w nowym systemie net-billing.

W grudniu ub.r. zakończyło się przyjmowanie wniosków w V edycji, której budżet wyniósł 950 mln zł. Zainteresowanie beneficjentów było duże. Z uwagi na wyczerpanie puli środków finansowych nabór został zamknięty po niespełna ośmiu miesiącach.

Według danych NFOŚiGW na 3 kwietnia br., łącznie we wszystkich edycjach programu wypłacone kwoty przekroczyły 2,52 mld zł, zostało wypłaconych przeszło 517 tys. dotacji na instalacje o łącznej mocy 2 998 550 kW. Szacowana redukcja emisji CO2 sięga 2 385 tys. Mg/rok.

NFOŚiGW pracuje już nad VI edycją programu „Mój Prąd”.

Artykuł powstał w ramach dodatku specjalnego „Rzeczpospolitej” - 35 lat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem dodatku jest:

Celem prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu „Mój Prąd” jest zwiększenie w Polsce produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Program, którego realizacja zaplanowana została na lata 2019–2025, skierowany jest do odbiorców indywidualnych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazujących do sieci energetycznej, tzw. prosumentów.

„Mój Prąd” ukierunkowany jest na zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost jej autokonsumpcji przez prosumentów poprzez magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub magazyny ciepła) oraz na wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Surowce i Paliwa
Amerykańscy nafciarze za Bidena prosperują. Ale przyszłość widzą w Trumpie
Surowce i Paliwa
Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy
Surowce i Paliwa
Rosyjski eksport paliw jak w pandemii. Coraz więcej uszkodzonych rafinerii
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?