Komentarz Ekorozwój Polski w dobrym klimacie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia, wraz ze zmianą rady nadzorczej i zarządu dokonuje nowego otwarcia w swojej działalności, chcąc skutecznie i efektywnie odpowiadać na nowe wyzwania ekologiczne i klimatyczne, które stoją przed Polską.

Publikacja: 05.04.2024 09:00

Komentarz Ekorozwój Polski w dobrym klimacie

Foto: gov.pl

Będąc największym w kraju źródłem finansowego wspierania inwestycji prośrodowiskowych i proklimatycznych, NFOŚiGW zamierza najlepiej jak to możliwe wykonywać swoją misję publiczną, ściśle współdziałając w tym dziele z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, które wypracowuje ekologiczną strategię państwa i realizuje politykę w tym zakresie.

Zależy nam bardzo na tym, aby w sposób optymalny i efektywny wykorzystywać środki finansowe, które ma w dyspozycji NFOŚiGW, zwłaszcza środki unijne – z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), a także z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i Funduszu Modernizacyjnego (FM). Efektywne przeznaczanie tych środków na projekty związane z ochroną klimatu i środowiska będzie wpływało na pozytywne zmiany ekologiczne i ekonomiczne w Polsce, na wyraźną poprawę stanu i jakości środowiska oraz życia Polek i Polaków.

Ekologicznym priorytetem na rok 2024 oraz lata następne są dla NFOŚiGW zwłaszcza projekty z zakresu ochrony klimatu, poprawy jakości powietrza, rozwoju OZE i energetyki prosumenckiej, transformacji energetycznej i ciepłowniczej, obniżenia emisyjności gospodarki, wzrostu efektywności energetycznej, rozwoju elektromobilności. Natomiast w sensie ekonomicznym i społecznym głównym celem NFOŚiGW było i pozostaje pozytywne wpływanie na rozwój polskiej gospodarki oraz zdrowie i komfort życia Polek i Polaków.

W wymiarze strategicznym i perspektywicznym chcielibyśmy w roku 2050 osiągnąć niezwykle ambitny cel, jakim jest dojście do neutralności klimatycznej. To ogromne, ale zarazem konieczne wyzwanie cywilizacyjne. Uda się tylko przy konsekwentnym założeniu, że co roku maksymalnie efektywnie i racjonalnie będziemy wydatkować ogromne środki finansowe, które jako instytucja finansów publicznych mamy do dyspozycji. Można powiedzieć, że to pula środków w historycznej wielkości i zarazem ogromna szansa rozwoju stojąca przed Polską.

Przygotowując się do obchodów jubileuszu 35-lecia, NFOŚiGW podejmuje konkretne, wymierne działania – w przeświadczeniu, że tworzymy nową jakość, że budujemy lepszą Polskę. Już w pierwszych dniach funkcjonowania nowy zarząd NFOŚiGW podjął decyzje optymalizujące realizację niektórych programów priorytetowych. Ponieważ jednym z naszych strategicznych celów jest poprawa jakości powietrza, skoncentrowaliśmy wysiłki na rozwoju programu „Czyste Powietrze”. Chcąc, aby ten program był jak najlepiej dostosowywany do potrzeb społecznych, zapewniliśmy płynność wypłat dotacji i wprowadzamy od kwietnia kilka zmian, które np. chronią beneficjentów przed zakupem i montażem pomp ciepła niespełniających wymaganych parametrów.

Podjęliśmy zarazem działania w kierunku zwiększenia – z 1 do aż 3 mld zł – budżetu programu „Energia dla wsi”. To poprawi szanse prowadzenia skutecznej transformacji energetycznej na obszarach wiejskich, gdyż w ramach tego projektu rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie na instalacje OZE. Przygotowujemy jednocześnie nowe propozycje, wśród których znajdzie się prekursorski program „Moja Elektrownia Wiatrowa”, wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 oraz dofinansowanie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego.

Pracujemy również nad nową strategią Narodowego Funduszu i wspólną strategią NFOŚiGW i WFOŚiGW, które wytyczą dalsze kierunki finansowania ochrony środowiska i klimatu. Na ich podstawie w następnych latach będą kontynuowane, modyfikowane oraz tworzone od podstaw programy priorytetowe, które zapewnią najbardziej efektywne wykorzystywanie środków publicznych i osiąganie założonych efektów ekologicznych. Wszystko po to, aby zapewnić Polsce optymalny, zrównoważony ekorozwój i transformację w kierunku niskoemisyjnym przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu środków finansowych – własnych i zagranicznych, w tym zwłaszcza unijnych.

- Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Artykuł powstał w ramach dodatku specjalnego „Rzeczpospolitej” - 35 lat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem dodatku jest:

Będąc największym w kraju źródłem finansowego wspierania inwestycji prośrodowiskowych i proklimatycznych, NFOŚiGW zamierza najlepiej jak to możliwe wykonywać swoją misję publiczną, ściśle współdziałając w tym dziele z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, które wypracowuje ekologiczną strategię państwa i realizuje politykę w tym zakresie.

Zależy nam bardzo na tym, aby w sposób optymalny i efektywny wykorzystywać środki finansowe, które ma w dyspozycji NFOŚiGW, zwłaszcza środki unijne – z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), a także z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i Funduszu Modernizacyjnego (FM). Efektywne przeznaczanie tych środków na projekty związane z ochroną klimatu i środowiska będzie wpływało na pozytywne zmiany ekologiczne i ekonomiczne w Polsce, na wyraźną poprawę stanu i jakości środowiska oraz życia Polek i Polaków.

Surowce i Paliwa
Azoty i MOL istotnie zwiększają produkcję. Orlen też do nich dołączy
Surowce i Paliwa
Putin kopie pod Wielką Brytanią w Antarktyce. Do czego się dokopał?
Surowce i Paliwa
Amerykańscy nafciarze za Bidena prosperują. Ale przyszłość widzą w Trumpie
Surowce i Paliwa
Wielka Brytania rzuca wyzwanie Kremlowi. Chce wyprzeć rosyjski uran z Europy
Surowce i Paliwa
Rosyjski eksport paliw jak w pandemii. Coraz więcej uszkodzonych rafinerii
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?