Członkowie izby wyższej parlamentu zdecydowali także, że o liście sankcyjnej ma decydować premier, a nie jak wcześniej wpisano szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z poprawą dotyczącą LPG to paliwo, poza węglem, zostało ujęte na liście sankcyjnej. Przedsiębiorca, który wprowadził lub przemieścił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gaz płynny LPG, bez względu na kraj pochodzenia tego gazu, jest obowiązany posiadać i udostępniać na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia gazu płynnego LPG, datę wprowadzenia lub przemieszczenia gazu płynnego LPG na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gazu płynnego LPG, którego krajem pochodzenia jest Ukraina, także region wytworzenia gazu płynnego LPG.

Za przyjęciem z poprawkami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego głosowało we wtorek 99 senatorów.

Czytaj więcej

Morawiecki: Wyższe raty kredytu to efekt „putinflacji”