- Pompowanie ropy w kierunku Polski zostało całkowicie przywrócone po czasowym ograniczeniu przez Homeltransnieft' w związku z nieplanowanymi remontami - potwierdził to w piątek agencji TASS Igor Demin oficjalny przedstawiciel „Transniefti”.

We wtorek białoruski państwowy operator naftociągu - Homeltransnieft ograniczył na trzy dni tłoczenie ropy rosyjskiej w kierunku Polski i Niemiec. Takie działania nie były wcześniej zaplanowane, a białoruska strona tłumaczyła je koniecznością „remontu jednej z nitek rurociągu”. „Remont” zbiegł się w czasie z groźbami białoruskiego reżimu pod adresem Polski.

18 listopada Homeltransneft Drużba SA poinformował Transneft - rosyjskiego monopolistę w rurociągowym eksporcie rosyjskiego surowca, o wejściu przedsiębiorstwa w reżim planowego pompowania na odcinku Homel - Mozyr - Adamowo.

Ropociąg „Przyjaźń" zapewnia dostawy ropy do białoruskich rafinerii i jej tranzyt do Europy. Rurociąg ma swój początek w rejonie Samary, przechodzi przez Briańsk, a następnie rozgałęzia się na dwa odcinki: północny i południowy, przechodzi przez Białoruś, Ukrainę, Polskę, Czechy, Słowację, Niemcy, Węgry.