W komunikacie TFI czytamy, że współpraca inwestycyjna w obszarze rozwoju dedykowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energia Odnawialna to zasadniczy cel listu intencyjnego. Został on podpisany przez Grzegorza Muszyńskiego, prezesa zarządu PKO TFI i Pawła Majewskiego, prezesa zarządu Enea.

Enea planuje zaangażowanie w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który będzie inwestować w akcje i udziały spółek portfelowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w tych instalacjach, podano.

Czytaj więcej

PGE dominuje w nowym rozdaniu o bałtycki wiatr

„Inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden z naszych kierunków strategicznych, wpisujących się w obecne trendy rynkowe i wyzwania dla sektora energetycznego. Planowany przez nas model Funduszu OZE przyniesie nie tylko zyski inwestorom, ale przyczyni się do zdynamizowania procesu transformacji energetycznej w Polsce" - powiedział prezes PKO TFI Grzegorz Muszyński.

Fundusz dążyć będzie do realizacji celów inwestycyjnych poprzez lokowanie środków pieniężnych pochodzących z wpłat na certyfikaty, dokonywanych przez inwestorów. Celem będzie rozwój portfela instalacji OZE, a w efekcie osiąganie przychodów z lokat funduszu, w szczególności z inwestycji w udziały lub akcje spółek portfelowych.