Przekazanie do eksploatacji pierwszego z tych bloków miałoby nastąpić 20 grudnia 2018 r., czyli pięć miesięcy po pierwotnym terminie. Z kolei druga jednostka trafiłaby miałaby wejść do systemu z końcem lipca 2019 r., a nie pod koniec marca.

Inwestycja jest realizowana przez konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako, a także GE Power, który pełni rolę generalnego projektanta oraz lidera konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu.

– Propozycja zmiany harmonogramu przekazana przez konsorcjum zostanie poddana szczegółowej analizie pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu – napisano w komunikacie.

Jak dodano, wynikiem analiz ma być ocena poprawności szacunków konsorcjum dotyczących opóźnienia oraz wynikających z tego konsekwencji.

Zarząd PGE wskazał też, że umowa na budowę dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole zawarta 15 lutego 2012 roku przewiduje klauzule kar umownych w określonych przypadkach. – Strony umowy przeanalizują szczegółowe przyczyny opóźnień także pod kątem ewentualnych kar umownych – zaznacza PGE.