Po sześciu miesiącach tego roku rosyjski Gazprom wypracował 1,7 biliona rubli przychodów, czyli o 17 proc. więcej, niż w tym samym okresie 2009 r.

Tak dobre wyniki udało mu się osiągnąć przede wszystkim dzięki wyższej sprzedaży gazu ziemnego. W omawianym okresie koncern zbył 259,3 mld m[sup]3[/sup] błękitnego paliwa, wobec 228,4 mld m[sup]3[/sup] w pierwszej połowie 2009 r. Oznacza to wzrost o 13,5 proc. Ze względu na spadek cen gazu, przychody z tego tytułu wzrosły tylko 6,4 proc. (do 1,1 biliona rubli).

Gazprom zanotował wzrost popytu na surowiec na wszystkich głównych rynkach. W Rosji sprzedał go w pierwszym półroczu 150,7 mld m[sup]3[/sup], w pozostałych krajach dawnego ZSRR – 31,6 mld m[sup]3[/sup], a w Europie i innych krajach – 77 mld m[sup]3[/sup].

Gazprom wzrost przychodów uzyskał również na sprzedaży paliw płynnych i elektryczności. Poprawa wyników w zakresie sprzedaży przełożyła się na zwyżkę zysku operacyjnego do 577 mld rubli (o 33,8 proc.) oraz czystego zarobku do 508,2 mld rubli (o 66,2 proc.).