System wsparcia sektora odnawialnych źródeł energii

Energetyka odnawialna to biznes, który może być bardzo opłacalny, ale jest obarczony bardzo dużym ryzykiem regulacyjnym

Publikacja: 10.02.2011 09:45

Przemysław Kowalski, partner zarządzający PWB sp. z o.o.

Przemysław Kowalski, partner zarządzający PWB sp. z o.o.

Foto: Archiwum

[i]Przemysław Kowalski, partner zarządzający PWB sp. z o.o.[/i]

Bez systemu wsparcia ten sektor w warunkach rynkowych byłby na straconej pozycji. Energia odnawialna wymaga dość dużych nakładów inwestycyjnych, dlatego instytucje finansujące i inwestorzy oczekują stabilnego prawa.

System wsparcia co do zasady powinien opierać się na trzech fundamentach: na odpowiednim i stabilnym systemie finansowania, na eliminacji barier administracyjnych i barier sieciowych.

Politycy powinni uznać pilną konieczność przeprowadzenia znaczących inwestycji w sieci elektroenergetyczne i wspomagać finansowanie nowej infrastruktury sieciowej poprzez odpowiednie i stabilne regulacje prawne.

Obecna sytuacja nie napawa optymizmem. W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad przygotowaniem założeń do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Coraz częściej pojawiają się głosy, że ustawa ta wprowadzi poważne zmiany w systemie płatności (system świadectw pochodzenia), którego stabilność jest kluczowa dla inwestorów.

Jednocześnie do dnia dzisiejszego zostały rozdysponowane praktycznie wszystkie środki pochodzące z Unii Europejskiej na wsparcie energetyki odnawialnej. Już dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają prace nad kształtem przyszłej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Na razie nie wiemy, czy w jej ramach zostaną zaplanowane instrumenty wsparcia energetyki odnawialnej. Dodatkowo nie wiemy też, jaką ewentualnie formę będą miały te instrumenty. Zatem praktycznie nie możemy dzisiaj liczyć na bezpośrednie wsparcie budowy nowych źródeł energii, a brak stabilnych przepisów i niepewność co do zmian w systemie płatności powoduje, że bardzo wiele inwestycji zostało wstrzymanych.

Jeżeli poszukujemy wsparcia projektu budowy biogazowni, niedużej farmy wiatrowej lub małej elektrowni wodnej, możemy liczyć na preferencyjne finansowanie tego typu inwestycji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub alternatywnie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Co do zasady całe wsparcie sprowadza się do preferencji w oprocentowaniu pożyczki, przykładowo WFOŚiGW w Toruniu proponuje pożyczkę na dziesięć lat z oprocentowaniem stałym 3 proc. w skali roku, a jeszcze niedawno NFOŚiGW oferował pożyczkę do 15 lat z oprocentowaniem zmiennym WIBOR 3M powiększony o marże 0,5 proc.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje dodatkowym instrumentem w postaci Systemu Zielonych Inwestycji. Do tej pory ogłosił pięć konkursów na finansowanie inwestycji ze środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU). Wsparcie finansowe dla proklimatycznych inwestycji w formie dotacji wynosiło od 20 do 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Środki na finansowanie przedsięwzięć pochodzą z podpisanych umów sprzedaży polskich jednostek AAU w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

Polska ma trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU na świecie. System Zielonych Inwestycji, czyli możliwość zawierania transakcji sprzedaży dla jednostek emisji i przeznaczania środków na inwestycje proekologiczne, wprowadziła do polskiego prawa ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Dzięki ustanowieniu tego systemu, ze środków ze sprzedaży jednostek AAU finansowane mogą być projekty dotyczące między innymi odnawialnych źródeł energii.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie