Podpisany między stronami kontrakt jest częścią umowy o współpracy między firmą AREVA a SNC-Lavalin przy projektach reaktorów typu CANDU. Realizacja projektu zgodnie z planem ma nastąpić w kolejnych 27 miesiącach.

Technologia Arevy FCVS jest częścią światowego programu ramowego na rzecz bezpieczeństwa wprowadzonego po katastrofie w Fukushimie.

- To porozumienie jest potwierdzeniem zaangażowania naszego przemysłu na rzecz bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie - skomentował Claude Jaouen, wiceprezes Reactors & Services Business Group. Dodał, że system FCVS jest odpowiedzią na problemy, które wystąpiły po wydarzeniach w Fukushimie.

FCVS zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w obudowie reaktora oraz przyczynia się do bezpieczeństwa działania elektrowni przy zapewnieniu ochrony środowiska. System jest przeznaczony do stosowania podczas awarii, które mogą doprowadzić do stopienia rdzenia reaktora oraz częściowego lub całkowitego unieruchomienia systemu bezpieczeństwa. W takich sytuacjach FCVS doprowadza do redukcji ciśnienia w obudowie reaktora dzięki systemowi wentylacji, który zapewnia utrzymanie i recyrkulację powietrza w obudowie.

System FCVS Areva zainstalowała w ponad 50 elektrowniach jądrowych na świecie, może być stosowany we wszystkich typach reaktorów: reaktorach wodno-ciśnieniowych PWR (Pressured Water Reactor), w tym w rosyjskim typie VVER, reaktorach wrzących BWR (Boiling Water Reactors) oraz w typu CANDU.