Polska może mieć dostęp do łotewskiego magazynu gazu

Gazociąg na Litwę wykreuje nowe możliwości w zakresie obrotu gazem i zwiększy konkurencyjność tej części Europy - mówi Sławomir Śliwiński, członek zarządu Gaz-Systemu

Publikacja: 13.02.2012 09:34

Sławomir Śliwiński

Sławomir Śliwiński

Foto: Gaz-System

Energianews.pl: Jakie korzyści może osiągnąć Polska z budowy gazociągu na Litwę?

Sławomir Śliwiński:

Przede wszystkim rozwiniemy infrastrukturę przesyłową w północno – wschodniej Polsce, gdzie teraz są duże braki. Stworzymy też techniczne możliwości do transportu gazu z budowanego terminalu LNG w Świnoujściu do krajów nadbałtyckich, a tym samym zwiększymy efektywność jego wykorzystania. Z naszego punktu widzenia ważny jest dostęp poprzez infrastrukturę krajów nadbałtyckich do podziemnego magazynu gazu na Łotwie, który ma 2,3 mld m

3

pojemności. Ale główne korzyści z gazociągu GIPL (ang. Gas Interconnection Poland-Lithuania, to oficjalna nazwa gazociągu polsko-litewskiego -  red.). będą odnosić kraje nadbałtyckie poprzez dywersyfikację i wzrost bezpieczeństwa dostaw oraz dostęp do europejskiego rynku gazu. Wykreuje to nowe możliwości w zakresie obrotu gazem i zwiększy konkurencyjność tej części Europy.

W którą stronę będzie zatem płynął gaz?

Planując to połączenie i przystępując do jego realizacji od razu zakładaliśmy możliwość przesyłu w obydwu kierunkach, w zależności od zgłaszanych przez uczestników rynku gazu potrzeb.

Skąd może pochodzić surowiec przesyłany gazociągiem?

Operatorowi, jakim jest Gaz-System trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ponieważ jesteśmy zobowiązani do równego traktowania wszystkich uczestników rynku, w myśl zasady TPA (tzw. dostęp stron trzecich do infrastruktury – red.). Dlatego też będziemy zainteresowani jak najszerszym udostępnieniem tego połączenia, aby obecni i potencjalni uczestnicy rynku korzystali z naszego projektu.

Czy tym dostawcą może być również Gazprom?

Zgodnie z wspólnotową zasadą TPA, każdy uczestnik rynku ma prawo zarezerwować moce przesyłowe na rurociągu, a więc i Gazprom.

Na Litwie trwa obecnie dyskusja, czy budowa GIPL nie spowoduje wstrzymania inwestycji związanej z budową terminalu LNG w Kłajpedzie.

Są to dwa odrębne projekty, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku litewskim. Każdy zapewnia inne możliwości dywersyfikacyjne, ale w moim przekonaniu gazociąg daje więcej opcji rynkowych poprzez dostęp zarówno do LNG (w Świnoujściu), jak również do surowca, którym handluje się na rynku europejskim, a być może w przyszłości także do gazu łupkowego.

Energianews.pl: Jakie korzyści może osiągnąć Polska z budowy gazociągu na Litwę?

Sławomir Śliwiński:

Pozostało 95% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?