Podjęta współpraca ma się przyczynić się do wzrostu konkurencyjności, płynności i transparentności krajowego rynku energii elektrycznej.

Giełda Papierów Wartościowych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator oraz Towarowa Giełda Energii podpisały umowę o współpracy w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii w Polsce i wspólnego działania na arenie międzynarodowej w zakresie budowy regionalnego i europejskiego rynku energii elektrycznej.

Celem współpracy jest wypracowanie i wdrożenie optymalnych rozwiązań w ramach mechanizmów rynkowych dla rynku energii elektrycznej w Polsce, a także podjęcie wspólnych działań na arenie międzynarodowej w zakresie zintegrowania krajowego rynku energii elektrycznej z rynkiem europejskim w ramach budowy docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie.

Towarowa Giełda Energii powstała pod koniec 1999 roku. Od lutego 2012 r. jest częścią GPW. Prowadzi obrót energią elektryczną, rynek praw majątkowych i rejestr praw świadectw pochodzenia energii, a także będzie prowadzić giełdowy obrót gazem.

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator jest operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Jej podstawową działalnością jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć.