Pozyskane środki w wysokości 1,4 mln zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie budowy siłowni wodnych w Rumunii.

- Nowa emisja akcji cieszyła się niezwykle dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, co niewątpliwie jest zasługą atrakcyjności rynku rumuńskiego w kontekście rozwoju energetyki wodnej. Walory tamtejszego sektora energetycznego oraz niezagospodarowany jeszcze potencjał w dużej mierze decydują o opłacalności inwestycji – komentuje cytowany w komunikacie Marcin Markiewicz, prezes zarządu MEW Romania S.A. – Przed debiutem MEW Romania na rynku NewConnect planujemy otworzyć kolejną subskrypcję akcji, tym razem zwiększając cenę emisyjną pojedynczego waloru – dodaje Marcin Markiewicz.

Docelowo spółka zamierza pozyskać 3,2 mln zł na budowę elektrowni wodnych w Rumunii. Zgodnie z obraną strategią działania, trwają tam zaawansowane prace związane z realizacją nowych inwestycji, wchodzących w skład portfela MEW Romania S.A. Z początkiem 2013 r. ruszył proces inwestycyjny projektu o mocy 0,45 MW. Koszt przedsięwzięcia to 760 tys. euro, zaś roczny zysk operacyjny elektrowni powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie 320 tys. euro. Prace związane z uruchomieniem kolejnej hydroelektrowni o mocy 0,50 MW zostaną rozpoczęte w 2014 r. Wartość inwestycji to 1,5 mln euro, przy EBITDA na poziomie 642 tys. euro. W dalszej perspektywie (2015-2016 r.) planowana jest realizacja nowych projektów o zbliżonych parametrach finansowych i łącznej mocy zainstalowanej 15 MW.

Jak podkreśla spółka, ceny prądu z elektrowni wodnych w Rumunii są 1,5-krotnie wyższe niż w Polsce, a kraj w 30 proc. zasilany jest przez siłownie wodne. Podmioty wytwarzające ekologiczną energię są objęte ustawowym systemem gwarantowania zbytu całej wyprodukowanej energii, a proces inwestycyjny jest znacznie krótszy niż w Polsce. O atrakcyjności inwestycji świadczą również bardzo wysokie stopy zwrotu osiągane w relatywnie krótkim czasie.