Odwiert rozpoczęto na początku grudnia. Osiągnął głębokość 3150 m. Prace przy nim prowadziła spółka KUB-Gas, w której KOV ma 70-proc. udział. Koncesja poszukiwawcza Północne Makiejewskoje przylega do północno-wschodnich granic koncesji Makiejewskoje oraz Olgowskoje.

„Spółka uważa, że koncesja ta jest pod względem geologicznym podobna do obszarów produkcyjnych położonych wzdłuż głównego, rozciągającego się w basenie dnieprowsko-donieckim w kierunku południowo-wschodnim strukturalnego trendu gazu/kondensatu – tego samego, do którego przylegają koncesje KUB-Gasu: Makiejewskoje i Olgowskoje" – oświadczył KOV w komunikacie.

Odwiert Północne-Makiejewskoje-2 znajduje się 13 km na południowy wschód od odwiertu Północne Makiejewskoje-1, wykonanego w II kwartale ubiegłego roku i przygotowany do ewentualnego szczelinowania. Kolejne wiercenia na polu Północne Makiejewskoje KOV zamierza przeprowadzić w tym roku.