Nie wykluczam utworzenia Ministerstwa Energetyki - powiedział premier Donald Tusk udzielając wyjaśnień dotyczących dymisji ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego.

Z jego wypowiedzi można wnioskować, że strategii inwestycyjnej PGE nie zatwierdzono dotychczas ze względu na pat decyzyjny dotyczący inwestycji w Elektrowni Opole. Chodzi o brak porozumienia między resortami skarbu i gospodarki w sprawie tego, co dalej począć z tą problematyczną inwestycją, której koszt jest bliski 10 mld zł.

Z sygnałów płynących z Ministerstwa Gospodarki wynika, że resort ten chciałby utworzenia konsorcjum państwowych spółek, które mogłyby wspólnie strategiczną inwestycję zrealizować.