Zysk Enei sięgnął 308 mln zł w I kw. 2013 r.

Eksperci oczekiwali, że zysk netto spółki wyniesie 239 mln zł.

Publikacja: 15.05.2013 11:15

Zysk Enei sięgnął 308 mln zł w I kw. 2013 r.

Foto: Bloomberg

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2013 roku 307,8 mln zł.

Analitycy ankietowani przez PAP oczekiwali zysku netto rzędu 239,1 mln zł.Ich wskazania  wahały się w przedziale 228-247 mln zł.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 369,8 mln zł i okazał się o 62 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 278,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2,38 mld zł i były niższe od oczekiwań na poziomie 2,53 mld zł.

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 564,5 mln zł. Eksperci spodziewali się EBITDA rzędu 472,6 mln zł.

Największy wzrost wyniku na poziomie EBITDA nastąpił w segmencie obrotu. Poprawa wyniosła aż 224,4 proc. (do 137 mln zł z 42 mln zł ). W segmencie dystrybucji wzrost wyniku EBITDA wyniósł 16,5 proc. (do 280 mln zł z 240 mln zł w I kw. 2012 r.). Główny wpływ na zrealizowany wynik miały niższe koszty usług przesyłowych oraz spadek kosztów zakupu energii na potrzeby sprzedaży - poinformowała spółka.

W segmencie wytwarzania Enea odnotowała spadek wyniku EBITDA o 2,1 proc. do poziomu 163 mln zł, głównie z powodu spadku przychodów ze świadectw pochodzenia o 28,9 mln zł (obniżenie średniej ceny sprzedaży o 35,4 proc.) oraz redukcji kosztów zużycia surowców o 10 mln zł rok do roku.

Produkcja energii elektrycznej netto wzrosła o 10,8 proc. do 3.039,2 GWh. Produkcja energii z OZE wzrosła o 58 proc. do 146,6 GWh. Wytwarzanie ciepła wzrosło o 1,3 proc. rdr do 2.095.284 GJ.

Spadła natomiast dystrybucja energii - o 1,1 proc. rdr do 4.497 GWh. Sprzedaż energii odbiorcom końcowym wyniosła 3.415 GWh (spadek o 16,9 proc. rdr).

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2013 roku 307,8 mln zł.

Analitycy ankietowani przez PAP oczekiwali zysku netto rzędu 239,1 mln zł.Ich wskazania  wahały się w przedziale 228-247 mln zł.

Pozostało 86% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie