Według rządowej agencji surowców naturalnych Rosniedry, złoże Dorogowskoje jest największym w gazowej branży Rosji, odkrytym w roku ubiegłym. Jego zasoby oceniane są na 16,5 mln ton gazu co odpowiada 2,5 proc. rocznego wydobycia kraju. Do złoża dowiercił się w okręgu Jamalsko-Nienieckim koncern Novatek.

Natomiast największe złoże ropy ubiegłego roku znajduje się w obwodzie saratowskim. Nazywa się Klincowskie i jest oceniane na 12 mln ton surowca. Znalazła je firma poszukiwawcza Geopromneft.

Z kolei największym przyrostem zasobów złoża (wykrywają je dodatkowe odwierty) może pochwalić się Gazprom. Na Morzu Karskim dodał on 156,5 mld m3 do złoża Kruzensztern

Wśród naftowych koncernów najbardziej powiększył swoje zasoby Łukoil (12 mln ton - złoże Wschodnio-Lambiejskie w Komi).

W sumie zasoby ropy w Rosji powiększyły się w 2013 r o 600 mln ton, a gazu o bilion m3.