W styczniu 2014 r. prezes URE po dokonaniu oceny przedstawionych informacji i uzyskaniu opinii od właściwych miejscowo marszałków województw, uzgodnił plany rozwoju spółek Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operatora oraz Tauron Dystrybucja oraz aktualizację planu rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetyczne na lata 2014-2018.

Wynika z nich, że do 2019 roku operatorzy zamierzają wydać na inwestycje w elektroenergetyczną infrastrukturę sieciową 41,8 mld zł. Zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na budowę, rozbudowę, modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

Z uzgodnionych planów wynika, że w tym roku na inwestycje sieciowe pójdzie ponad 6,3 mld zł, w 2015 - nieco ponad 7 mld zł, w 2016 - ponad 7,4 mld zł, w 2017 - ok. 7,16 mld zł, a w 2018 roku prawie 8,2 mld zł. W 2019 operatorzy sieci dystrybucyjnych planują przeznaczyć na inwestycje sieciowe ponad 5,2 mld zł.

Jak odkreśla URE, plany rozwoju - ze względu na wieloletni cykl inwestowania oraz zaangażowanie znacznych środków finansowych, które powodują długookresowe konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw i odbiorców, mają bezpośrednie przełożenie na poziom przyszłych taryf.