Pierwsza w Polsce symulacja aukcji dla OZE

Ustawa o OZE została opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 kwietnia. System aukcyjny dla zielonej energii ma więc już swoje ramy prawne na poziomie ustawowym, ale wciąż niewiadomą pozostają regulacje zawarte w aktach wykonawczych, które w zasadniczy sposób będą wpływać na to jak ten nowy mechanizm wsparcia OZE zadziała w praktyce.

Publikacja: 14.04.2015 07:00

Pierwsza w Polsce symulacja aukcji dla OZE

Foto: ROL

Pierwsza z ważnych dat to 31 maja – do tego czasu powinny być opublikowane ilość i wartość MWh, które będą przedmiotem aukcji w roku 2016. Będzie także określona ilość MWh, które będą przeznaczona na aukcje dla instalacji poniżej 1 MW (min 25% ilości MWh ogółem), a także ilość MWh które będą dostępne w aukcji dla technologii pracujących poniżej 4000 godzin rocznie. Ta pierwsza decyzja będzie miała zasadnicze znaczenie - określi ilość projektów mogących otrzymać wsparcie a także jakiego w przybliżeniu poziomu cen spodziewa się Rząd uzyskać w aukcji.

Wydaje się, że nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia progu 4000 godzin w sytuacji, gdy jeszcze daleko do osiągnięcia poziomu zainstalowanej mocy OZE określonej w Krajowym Planie Działań. Ale gdyby taki próg został określony, to im będzie wyższy, tym mniej konkurencyjna będzie technologia wiatrowa, nawet gdy wygra cenowo z innymi technologiami (wygrają projekty oferujące ceny wyższe, gdyż zadeklarują wyższą ilość godzin pracy w roku).

W kontekście owej potencjalnie zaburzonej konkurencyjności istotne znaczenie będzie miała data 31 grudnia, bo do tego dnia opublikowane będą ceny referencyjne. Relatywnie wyższa cena referencyjna np. projektów biomasowych niż wiatrowych, w połączeniu z wprowadzonym progiem 4000 godzin, oznaczać będzie istotne uprzywilejowanie tej pierwszej technologii OZE. Z kolei poziom ceny referencyjnej dla fotowoltaiki będzie miał zasadnicze znaczenie dla tempa jej rozwoju, bowiem im wyższa będzie ta cena tym większa szansa, że te projekty wygrywać będą w kategorii projektów do 1 MW, pomimo, że oferowane ceny będą wyższe niż dla projektów o mocy powyżej 1MW. Samo przygotowanie oferty aukcyjnej tez nie będzie proste, gdyż musi uwzględniać wiele ryzyk niedotrzymania dostaw zadeklarowanej ilości MWh pod sankcją bardzo dolegliwych kar finansowych.

Dla wszystkich, którzy chcą inwestować w sektorze OZE w Polsce w najbliższych latach, przygotowanie oferty aukcyjnej będzie na pewno dużym wyzwaniem. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) połączyło siły z PwC - czołową globalną firmą doradczą oraz Domański Zakrzewski Palinka (DZP) - wiodącą kancelarią prawną w Polce, aby wspólnie zorganizować pierwszą w Polsce próbną aukcję, która będzie dostępna dla wszystkich technologii odnawialnych objętych nowym systemem wsparcia.

Aukcja będzie przeprowadzona w kształcie maksymalnie zbliżonym do zapisów ustawy o OZE, Inwestorzy będą mogli zgłaszać oferty zarówno nowych projektów, jak i projektów istniejących, o mocy powyżej i poniżej 1 MW, dla wszystkich technologii objętych nowym systemem wsparcia przewidzianym w ustawie.

Przed rozpoczęciem aukcji PSEW ogłosi ceny referencyjne oparte o analizę różnych opracowań eksperckich, a także udostępni model finansowy pomagający w przygotowaniu oferty, natomiast wolumen aukcji parametrycznie zostanie określony jako równowartość 80% zgłoszonych ofert - a więc wiadomo, że nie wszystkie oferty wygrają. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie internetowej zbudowanej specjalnie na cele tego przedsięwzięcia przez firmę zewnętrzną, a nad anonimowością i poufnością składanych ofert będzie czuwała kancelaria prawna DZP

Wyniki próbnej aukcji będą zaprezentowane jej uczestnikom podczas webinarium, a następnie na całodniowym seminarium.

Grzegorz Skarżyński jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Pierwsza z ważnych dat to 31 maja – do tego czasu powinny być opublikowane ilość i wartość MWh, które będą przedmiotem aukcji w roku 2016. Będzie także określona ilość MWh, które będą przeznaczona na aukcje dla instalacji poniżej 1 MW (min 25% ilości MWh ogółem), a także ilość MWh które będą dostępne w aukcji dla technologii pracujących poniżej 4000 godzin rocznie. Ta pierwsza decyzja będzie miała zasadnicze znaczenie - określi ilość projektów mogących otrzymać wsparcie a także jakiego w przybliżeniu poziomu cen spodziewa się Rząd uzyskać w aukcji.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie