Inwestycja z pomocą banku

Od stycznia ruszyła na nowo bankowa oferta kredytowa w programie „Czyste powietrze”.

Publikacja: 26.01.2023 21:00

Kredyt Czyste Powietrze to kredyt przyznawany beneficjentowi przez współpracujący bank na inwestycje w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja przyznana z programu spłaci część kredytu.

Lista banków jest na bieżąco aktualizowana na stronie: czystepowietrze.gov.pl.

Najważniejsze różnice między ścieżką realizowaną przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) a bankową obejmują:

- okres realizacji – WFOŚiGW: 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku, bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

- rozliczenie wniosku – WFOŚiGW: maksymalnie w pięciu częściach, bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia,

- korekta wniosku (uzupełnienie) – WFOŚiGW: tak, bank: nie ma takiej możliwości.

Od stycznia w ścieżce bankowej umożliwiono rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Bank udziela kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na: pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i kosztów podatku VAT naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95 proc. kwoty kredytu, a także na pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami programu i są niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku VAT naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5 proc. kwoty kredytu. Kredyty do 150 000 zł mogą być objęte gwarancją Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie