Co się zmieniło w programie „Czyste Powietrze” od nowego roku

W edycji na 2023 r. – kolejny rok realizacji programu – NFOŚiGW zmodyfikował jego zasady, dostosowując m.in. warunki finansowe do zmian na rynku, które nastąpiły w 2022 r., oraz wprowadzając nowe zachęty dla beneficjentów.

Publikacja: 26.01.2023 21:00

Aby zachęcić kolejne osoby do skorzystania z możliwości, jakie daje program „Czyste Powietrze” zmodyfikowane zostały jego zasady. Dotyczy to także kwestii finansowych, takich jak podniesienie progów dochodowych uprawniających do otrzymania dofinansowania czy urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych.

Oto najważniejsze zmiany w programie od 2023 r.

- Zwiększenie progów dochodowych kwalifikujących do dofinansowania. Wynoszą one obecnie: w części 1) 135 tys. zł, w części 2) 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, w części 3) 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (szczegóły w tabeli obok).

- Urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen i podniesienie maksymalnych kwot dotacji. Wskaźniki te były bowiem ustalane na etapie tworzenia programu w 2018 r.; od tego czasu ceny materiałów, urządzeń i usług znacznie wzrosły. W celu promowania rozwiązań efektywnych energetycznie, utrzymano wyższą intensywność dofinansowania zakupu i montażu źródeł ciepła o najniższej emisyjności: gruntowej pompy ciepła, pompy ciepła powietrze–woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej.

- Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT. Dofinansowanie będzie udzielane w odniesieniu do kosztów netto, co pozwoli na ujednolicenie zasad wyliczania kwoty dotacji niezależnie od przyszłych źródeł finansowania.

- Podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięć w poszczególnych częściach programu (o ok. 10 pkt proc. wobec poprzedniej edycji programu), tak by zrekompensować beneficjentom niekwalifikowalność podatku VAT.

- Dodatkowe finansowanie przy kompleksowej termomodernizacji. W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, wzrostem cen nośników energii i inflacją, w programie oprócz realizacji głównego celu, tj. wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, większy nacisk został położony na poprawę efektywności energetycznej budynku. Wprowadzono dodatkowe zachęty finansowe dla osób, które zdecydują się na kompleksową termomodernizację.

- Beneficjenci we wszystkich trzech częściach programu mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła wraz z instalacją co i cwu oraz elementami termomodernizacji budynku. Gdy zdecydują się na kompleksową termomodernizację budynku, będą mogli uzyskać zwiększone dofinansowanie do jej kosztów. Warunkiem będzie przeprowadzenie audytu energetycznego i wykonanie wszystkich elementów gwarantujących kompleksową termomodernizację budynku wskazanych w wybranym wariancie audytu. Według symulacji, średnia dotacja z uwzględnieniem wzrostu poziomu podstawowej dotacji i dodatkowego dofinansowania kosztów kompleksowej (głębokiej) termomodernizacji wzrośnie minimum dwukrotnie.

- Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie (dotąd można było złożyć tylko jeden). Taką możliwość dostaną beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dotację w ramach programu. W drugim wniosku możliwe będzie wykonanie zarówno częściowej termomodernizacji budynku, jak i kompleksowej, na podstawie audytu energetycznego. Wyjątkiem jest sytuacja wnioskowania o kompleksową termomodernizację budynku w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie. Po realizacji tej inwestycji i wypłacie dotacji nie będzie możliwości składania kolejnego wniosku o dofinansowanie w ramach programu.

- Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych mniejszej lub równej 20 mg/m³ w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Jest to związane z aktualną sytuacją cenową na rynku paliw. Takie działanie będzie możliwe, jeśli jest zgodne z docelowymi zapisami uchwał antysmogowych obowiązujących na danym terenie.

- Eliminacja dofinansowania kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m³. Zastosowano przy tym okres przejściowy. Dofinansowanie zakupu i montażu takich kotłów będzie możliwe wyłącznie dla beneficjentów, którzy zakupili i zamontowali takie źródło ciepła do 30 czerwca 2023 r. pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie w tym terminie.

- Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych i dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w banku. Ponadto kredytem będzie mogło być objęte całe przedsięwzięcie, włącznie z podatkiem VAT.

- W związku z powyższymi zmianami uproszczono rozliczenia, tak aby przyspieszyć wypłaty dotacji dla beneficjentów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wydatkowania środków publicznych oraz spełnieniu wszystkich wymogów finansowania Unii Europejskiej.

Aby zachęcić kolejne osoby do skorzystania z możliwości, jakie daje program „Czyste Powietrze” zmodyfikowane zostały jego zasady. Dotyczy to także kwestii finansowych, takich jak podniesienie progów dochodowych uprawniających do otrzymania dofinansowania czy urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych.

Oto najważniejsze zmiany w programie od 2023 r.

Pozostało 93% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie