Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za trzecim kwartał 2021 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wynik EBITDA był wyższy o 23 proc. i wyniósł 1,9 mld złotych. Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 545 mln zł, podczas gdy w roku ubiegłym wyniósł 260 mln zł. PGE wyjaśnia, że lepsze wyniki to efekt wzrostu krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, poprawy koniunktury gospodarczej oraz rosnącego eksportu energii elektrycznej. Wzmożone zapotrzebowanie na energię w kraju i zagranicą przełożyło się na wzrost produkcji energii elektrycznej o 3,3 TWh. Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE był w trzecim kwartale 2021 wyższy o 23 proc. rok do roku i wynosił 17,6 TWh. W okresie dziewięciu miesięcy 2021 roku, PGE przekroczyła poziom 50 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Segment Grupy, energetyka Konwencjonalna odnotowała poziom EBITDA w wysokości 754 mln zł, co stanowi wzrost o 56 proc. rok do roku. Spadek marży na produkcji energii elektrycznej został skompensowany wyższą produkcją oraz przychodami z rynku mocy.

W trzecim kwartale 2021 roku szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu kamiennym, osiągając wartość 6,6 TWh. Wzrosła ona o 38 proc. rok do roku. Generacja z węgla brunatnego wzrosła o 26 proc. rok do roku i wyniosła 9,7 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 0,5 TWh, co stanowi wzrost o 22 proc. rok do roku. Zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna ukształtował się na poziomie 214 mln zł, co stanowi wzrost o 95 proc. rok do roku. Znaczny wzrost wynika przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej.