Kulczyk Oil Ventures rozpocznie nowe wiercenia na koncesji o nazwie Pole Olgowskoje. Jest to jedno z pięciu ukraińskich pól gazowych należące do zależnej firmy KUB-Gas. Wykonując kolejny odwiert, określany jako O-14, zarząd chce odkryć dotychczas nierozpoznane pokłady błękitnego paliwa.

Miejsce prac zostało wskazane przez geologów i geofizyków podczas analizy wyników badań sejsmicznych przeprowadzonych przez połączony zespół techniczny składający się z przedstawicieli KOV i KUB-Gasu. Głębokość odwiertu zaplanowano na 2,8 km.

- Sukces tego odwiertu może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie  produkcji, a co za tym idzie zwiększenie przychodów z wydobycia. Liczymy też, że jeśli uda nam się potwierdzić obecność dodatkowych złóż na koncesji Olgowskoje, znacząco wzrosną  nasze potwierdzone rezerwy, czyli ilości gazu zdatnego do komercyjnego wydobycia – poinformował w komunikacie prasowym Jakub Korczak, wiceprezes KOV.

Prace przy odwiercie O-14 stanowią część planu zagospodarowania aktywów KUB-Gasu, jaki przewidziano do realizacji w tym roku. Spółka prowadzi też prace badawcze w innych miejscach. W trzecim kwartale zamierza zakończyć badania odwiertu O-8 (również na polu Olgowskoje). W styczniu osiągnął on swoją docelową głębokość 2,78 km. Z wstępnych analiz wynika, że zawiera gaz. Teraz KOV chce potwierdzić, że będzie możliwe jego komercyjne wydobycie.

Kolejnym odwiertem zlokalizowanym na obszarze koncesji Olgowskoje, jest wykonany w połowie kwietnia O-9, o głębokości ponad 2,6 km. Obecnie rozpoczęły się prace testowe związane z jego eksploatacją.