Plany zakładają przygotowanie wierceń w sześciu nowych lokalizacjach, w których spodziewać się można złóż ropy i gazu. Prognozowane zasoby w tamtejszych złożach sięgać mają około 22 mln ton.

Jak wynika z badań geologicznych spodziewać się tam można wydobywalnych zapasów ropy naftowej i kondensatu w wysokości 0,5 mln ton, 3 mld m

3

gazu ziemnego, a także 7 mln ton węgla. W badanych złożach znajdować miałyby się również pokłady złota, tytanu, czy uranu.

Zaplanowane w ukraińskim budżecie kwoty miałyby być również wydane na poszukiwania węglowodorów na szelfie Morza Czarnego i Azowskiego.