W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele państw członkowskich, Komisji Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Rafineryjnego (EUROPIA) oraz niektórych firm rafineryjnych.

KE zdecydowała się na zwołanie okrągłego stołu w związku z obecną trudną sytuacją sektora rafineryjnego, spowodowaną w znacznym stopniu regulacjami unijnymi w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej. Kulminacją obecnego stanu rzeczy było bankructwo firmy Petroplus – największej niezależnej firmy rafineryjnej w Europie – na początku bieżącego roku.

Chociaż instytucje UE w coraz większym stopniu zdają się doceniać znaczenie sektora rafineryjnego dla przyszłości europejskiej gospodarki, to jednak jednocześnie narzucane są olbrzymie ograniczenia i wymagania w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej. Stawia to przemysł rafineryjny w państwach UE w trudnej sytuacji.

Jak powiedziała p. Isabelle Muller, sekretarz generalna EUROPIA „branża rafineryjna działa na rynku globalnym i jeżeli w przyszłości Unia Europejska chce zapewnić sobie bezpieczeństwo dostaw paliw przez własny przemysł rafineryjny, to już obecnie trzeba podjąć niezbędne działania na rzecz stworzenia ku temu odpowiednich warunków".

EUROPIA wiele razy zwracała uwagę na rosnące wyzwania, narzucane branży przez instytucje unijne. ostrą konkurencję globalną, spadek popytu w UE na paliwa rafineryjne, rosnący brak zbilansowania benzyn i oleju napędowego, pogłębiany przez legislację unijną. Skutkiem tego są bardzo niskie marże rafineryjne w ostatnich latach, co doprowadziło branżę do granicy przetrwania.