Niedawno również Państwowa Agencja Atomistyki informowała, że NIK pozytywnie oceniła jej działania we wszystkich kontrolowanych obszarach: przygotowania prawa, niezbędnego do działania energetyki jądrowej, dostosowywania agencji do roli urzędu dozoru dla energetyki jądrowej oraz kształcenia i szkolenia kadr.

Zarówno informacje dotyczące działań PAA, jak i PGE, są wstępnymi wynikami kontroli NIK. Pełny raport z badania krajowych działań w sprawie energetyki jądrowej Izba opublikuje prawdopodobnie w czerwcu.

Z naszych informacji wynika, że NIK zbadała działania PGE Energia Jądrowa oraz PGE EJ oraz rządu między innymi pod względem powodów i procedury powołania obu spółek, sposobu, w jaki wydają pieniądze na prowadzone dotychczas prace, czy działania związane ze wstępnym wyborem najlepszych potencjalnych lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowych.

Kontrolerzy w żadnej ze zbadanych kwestii nie zgłosili zastrzeżeń, ani nie sformułowali wniosków pokontrolnych.