W ramach umowy podpisanej z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, który wykonuje zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), GPW udostępniła internetową platformę, na której została przeprowadzona aukcja sprzedaży 210 417 uprawnień do emisji CO2 (EUA – European Union Allowances) pozostałych w rezerwach z drugiego okresu rozliczeniowego obejmującego lata 2008 – 2012.

Aukcja skierowana była przede wszystkim do podmiotów objętych europejskim systemem handlu emisjami (EU ETS) takich jak zakłady energetyczne i produkcyjne, ale także do domów maklerskich oraz innych podmiotów obracających instrumentami finansowymi. W aukcji udział wzięło siedem podmiotów. Zwycięzca zakupił 191 798 uprawnień o łącznej wartości ponad 3,6 mln zł. Pozostałe uprawnienia do emisji zostaną objęte dodatkową rundą aukcji, która zostanie przeprowadzona 23 kwietnia 2013 roku, również za pośrednictwem platformy aukcyjnej udostępnionej przez Giełdę Papierów Wartościowych. Podmiotem prowadzącym aukcję uprawnień do emisji CO2 jest KOBiZE, natomiast finansową obsługę aukcji (w tym przyjęcie wadium i zapłatę za uprawnienia) realizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.