Walne zgromadzenie akcjonariuszy Tauronu Polska Energia SA zdecydowało, że za 2012 rok dywidenda wyniesie 20 groszy na akcję, a nie jak proponował wcześniej zarząd koncernu 15 groszy, wynika z przyjętej w czwartek uchwały.

"Większością głosów przyjęty został wniosek MSP podwyższający poziom dywidendy" - powiedziała prowadząca obrady Monika Kacprzyk-Wojdyga.

Tauron chciał przeznaczyć na dywidendę łącznie 263 miliony złotych, jednak podjęta na wniosek skarbu państwa uchwała o podwyższeniu jej poziomu oznacza, że kwota wypłacona akcjonariuszom wzrośnie do 350,5 milionów złotych.

W 2012 roku Tauron miał 1,47 miliarda złotych skonsolidowanego zysku netto.

Za 2011 rok koncern wypłacił 31 groszy dywidendy na akcję, choć zarząd rekomendował 21 groszy. O podniesieniu poziomu wypłaconej dywidendy zdecydowały także głosy skarbu państwa.