Do końca czerwca Kulczyk Oil Ventures powinien sfinalizować przejęcie kanadyjskiej firmy Winstar. Walne zgromadzenia akcjonariuszy obu podmiotów w tej sprawie są zaplanowane na 20 czerwca. Aby akwizycja stała się faktem musi za nią być co najmniej 66,6 proc. głosów obecnych na walnym. – Nie spodziewamy się, aby akcjonariusze nie przyjęli zaproponowanych uchwał – mówi Jakub Korczak, wiceprezes KOV.

Przekonuje, że przejęcie Winstar przyniesie KOV wymierne korzyści m.in. dlatego, że nowy podmiot będzie dysponował dwa razy większymi rezerwami ropy i gazu od obecnie posiadanych. Dodatkowo giełdowa spółka zacznie prowadzić działalność polegającą na wydobywaniu ropy. Dotychczas KOV tylko eksploatował złoża gazu. – Poza tym pozyskujemy aktywa podobne do tych, jakimi dysponował zależny KUB-Gas na Ukrainie, gdy go przejmowaliśmy, czyli takimi które dają duże możliwości do zwiększenia produkcji – twierdzi Korczak. Chodzi o tunezyjskie koncesje Winstara, na obszarze których są ogromne szanse na zwiększenia wydobycia ropy.

Do końca 2014 r. KOV chce zainwestować łącznie około 150 mln USD. Zdecydowana większość pieniędzy, bo około 90 mln USD netto przeznaczy na prace wiertnicze na Ukrainie. Planuje tam przeprowadzić 6 odwiertów poszukiwawczych i 10 wydobywczych. Środki na ten cel spółka posiada z bieżących wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży wydobywanego na Ukrainie gazu.

Znacznie mniejsze wydatki pochłonie wykonanie 2 odwiertów poszukiwawczych w Brunei (około 25 mln USD) oraz 6 odwiertów produkcyjnych w Tunezji (30 mln USD). Na drugi z tych celów spółka zamierza pozyskać 60 mln USD kredytu z EBOiR. – Na przełomie sierpnia i września spodziewamy się podpisania umowy. Dzięki EBOiR będziemy mieli zapewnione finansowanie w Tunezji na 3-4 lata – informuje Korczak. Zdecydowanie najmniejsze inwestycje zaplanowane są w Rumunii, gdzie zaplanowano wykonanie po 1 odwiercie poszukiwawczym i wydobywczym za około 5 mln USD