Gerard Bourland jest związany z branżą energetyczną od ponad 30 lat. Pełnił funkcje kierownicze w elektrowniach atomowych i konwencjonalnych we Francji i następnie na Węgrzech. Od 2008 zarządzał spółką zależną Dalkii na Węgrzech - największą elektrociepłownią na biomasę w tym kraju.

Jacky Lacombe, dotychczasowy Prezes Dalkii Łódź zastąpił Frederica Faroche na stanowisku członka zarządu ds. operacyjnych. Do zarządu dołącza również Magdalena Bezulska, która wcześniej była m.in. dyrektorem ds. rozwoju i Veolii Usługi dla środowiska.

- Naszym priorytetem są działania nakierowane na stałe zwiększanie efektywności energetycznej zarządzanych systemów i proponowanie naszym klientom rozwiązań szytych na miarę, zmierzających do zmniejszania emisji CO2 - powiedział Gerard Bourland.

Zmiany w zarządzie dokonały się również w spółkach zależnych Dalkii Polska. Prezesem Dalkii Łódź został Andrzej Szymanek, dotychczasowy członek zarządu ds. operacyjnych Dalkii Warszawa. Zastąpił go Gregoire Ignasiak, przedtem piastujący stanowisko dyrektora handlowego na Europę Kontynentalną w Dalkii International.

Frederic Faroche będzie kontynuował karierę w Grupie Dalkia na stanowisku Dyrektora Generalnego Dalkii Bułgaria.

Dalkia Polska to największy prywatny operator sieci ciepłowniczych w Polsce. W skład grupy wchodzi 6 spółek operacyjnych :  Dalkia Warszawa, Dalkia Łódź, Dalkia Poznań, Dalkia Poznań ZEC, Dalkia Term i Dalkia Energy&Technical Services.