We wtorek rada nadzorcza EuRoPol Gazu, właściciela polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, jednogłośnie przyjęła plan kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na ten rok – wynika z naszych informacji. Pierwszy dotyczy finansowania bieżącej działalności, a drugi modernizacji gazociągu. Rada nadzorcza zaakceptowała też wydatki na uzupełnienie zapasów magazynowych. Konkretne wartości kosztów i inwestycji nie zostały ujawnione. Wszystkie uchwały podjęto w trybie obiegowym, na co pozwala statut firmy.

Kilkanaście dni temu Gazprom, 48-proc. udziałowiec EuRoPol Gazu poinformował, że zgodnie ze wstępnym harmonogramem, na początku czerwca również odbędzie się rada nadzorcza spółki. - Dokładny termin oraz szczegółowa agenda spotkania jest obecnie ustalana pomiędzy głównymi udziałowcami – podała rosyjska spółka. Dodała, że na tym spotkaniu zostanie m.in. ustalony termin i porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia EuRoPol Gazu. Wcześniej o możliwym zwołaniu rady informowało też Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, drugi 48-proc. udziałowiec spółki.

Ostatnie zdarzenia mające miejsce w EuRoPol Gazie pokazują wyraźne ocieplenie w relacjach pomiędzy Gazpromem i PGNiG, po tym jak pod koniec ubiegłego roku pomiędzy oboma akcjonariuszami doszło do ostrego sporu. Był on związany ze zmianami dokonanymi w zarządzie firmy dokonanymi przez stronę polską i nieakceptowanymi przez stronę rosyjską. Ostatecznie sprawą zajął się sąd.