W akcjonariacie Energi nadal jest gorąco

Podczas czwartkowych obrad walnego zgromadzenia Energi, które trwało ponad pięć godzin, kilkudziesięciu inwestorów zgłosiło sprzeciw do większości podjętych uchwał.

Publikacja: 15.06.2023 17:50

W akcjonariacie Energi nadal jest gorąco

Foto: materiały prasowe

Dzisiejsze zwyczajne walne zgromadzanie Energi miało burzliwy przebieg. W jego trakcie mniejszościowi akcjonariusze zadawali zarządowi wiele pytań, zwłaszcza na temat ubiegłorocznej działalności spółki, podejmowanych decyzji biznesowych i relacji firmy z jej dominującym udziałowcem - Orlenem.

W szczególności próbowano dociec, na jakiej podstawie Energa sprzedała Skarbowi Państwa udziały w Polskiej Grupie Górniczej za 1 zł, podczas gdy wcześniej zainwestowała w ten podmiot 600 mln zł? Czy nad PGG był sprawowany odpowiedni nadzór i jakie były wyceny tej firmy? Jak wysoki musiałby być zysk Energi, aby zarząd rekomendował wypłatę dywidendy, a nie przeznaczenie całego zarobku spółki (49,9 mln zł) na kapitał zapasowy? Pytano też o wsparcie finansowe udzielane Enerdze przez Orlen i o inwestycje realizowane przez oba podmioty.

Czytaj więcej

Ambitne plany fotowoltaiczne może ograniczyć prawo

Na część pytań zarząd w ogóle nie odpowiedział, tłumacząc, że nie odnosiły się one do spraw objętych porządkiem obrad lub odpowiedzi na nie doprowadziłyby do naruszenia tajemnicy firmy. W pozostałych sprawach udzielane informacje ograniczały się do powtórzenia treści komunikatów wcześniej publikowanych.

Ze względu na ponad 90-proc. udział Orlenu w kapitale i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Energi, wszystkie projekty uchwał zgłoszone przez zarząd i płocki koncern zostały przegłosowane. Do zdecydowanej ich większości akcjonariusze mniejszościowi gremialnie zgłaszali sprzeciwy, wnioskując o zaprotokołowanie tego faktu, co w przyszłości może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał w sądzie.

Tak stało się m.in. z propozycją zatwierdzenia sprawozdania zarządu Energi z działalności grupy i spółki w 2022 r. Zaprotokołowania sprzeciwu domagało się ponad 40 inwestorów. Podobnie było z uchwałami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki i grupy oraz podziału jednostkowego zysku (cały przeznaczono na kapitał zapasowy). Duży sprzeciw akcjonariusze mniejszościowi zgłaszali również w sprawie udzielania absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej. Chodzi m.in. o uchwały dotyczące Daniela Obajtka, byłego prezesa i członka rady nadzorczej Energi i Zofię Paryłę, obecną szefową gdańskiej spółki.

Energetyka Zawodowa
Koniec zmian kadrowych w Orlenie. Wiadomo kto jest w zarządzie
Energetyka Zawodowa
Producenci cementu mają pomysł jak obniżyć ceny
Energetyka Zawodowa
Dyrektywa budynkowa nie umożliwi eksmisji
Energetyka Zawodowa
Problemy ministerstwa z elektrowniami węglowymi. Inwestorzy zdezorientowani
Energetyka Zawodowa
PGE Dystrybucja ma nowy zarząd